search
Log In

Recent questions tagged time

6 votes
2 answers 114 views
Menyebabkan jadual perancangan projek terpaksa diubah banyak kali dan pihak JKR terpaksa menjawab kepada pihak pelanggan, sesetengahnya kerana kelemahan dalaman JKR sendiri.
asked Nov 15, 2013 in Stakeholders Management zuhairizan 4,320 points 8 51 63
11 votes
2 answers 120 views
Kontraktor telah tidak menunjukan prestasi yang memberangsangkan hampir 10 bulan.
asked Oct 30, 2013 in Civil farijal 42,810 points 28 107 208
7 votes
2 answers 138 views
Pihak pelangan telah tidak berpuashati dan merayu kepada JKR supaya memaklumkan kepada pihak kementerian pelanggan dahulu bagi setiap VO dan EOT kerana ianya melibatkan tambahan kos yang mereka terpaksa juga merancang semula untuk mendapatkan peruntukan tambahan dan logistik.
asked Oct 30, 2013 in Project Management farijal 42,810 points 28 107 208
9 votes
1 answer 37 views
Menyebabkan peringkat perancangan JKR lewat.
asked Oct 30, 2013 in Stakeholders Management zuhairizan 4,320 points 8 51 63
13 votes
1 answer 31 views
8 votes
7 answers 92 views
13 votes
4 answers 94 views
15 votes
1 answer 58 views
11 votes
2 answers 51 views
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...