search
Log In

Recent questions tagged training

6 votes
1 answer 17 views
Sepertimana kita sedia maklum, pekerja JKR kesemuanya knowledgeable (berilmu kerana semuanya dilantik kerana mempunyai sijil, diploma, ijazah bahkan sarjana atau kedoktoran) Apa yang diperlukan oleh warga JKR adalah kompetensi melaksanakan kerja (mengaplikasi kompetensi). Oleh yang demikian, adakah kursus online bersesuaian kepada warga JKR atau kursus bercorak CBT lebih bersesuaian?
asked Apr 12, 2020 in Miscellaneous syariza 3,640 points 3 16 43
26 votes
3 answers 212 views
Ini adalah untuk menyediakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan lebih bersedia untuk bertugas. Ianya juga dapat mengurangkan kesilapan-kesilapan yang mungkin dilakukan oleh pegawai-pegawai baru ini.
asked Nov 21, 2013 in Human Resource Management zulkiflem 470 points 3 5 7
11 votes
2 answers 84 views
Setiap tahun BLP mengadakan pelbagai kursus untuk melatih kakitangan JKR mengikut disiplin masing-masing. Bilangan kursus dan pegawai yang dapat hadir juga amat terhad disebabkan kekangan peruntukkan latihan.
asked Nov 14, 2013 in Human Resource Management badariah 5,330 points 4 7 18
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...