search
Log In

Recent questions tagged tuntutan

4 votes
3 answers 96 views
Adakah Bahagian Kewangan di setiap cawangan dibenarkan untuk membuat pembayaran bagi tuntutan elaun makan/harian berkursus dengan tempoh 1 hari atau lebih yang dilaksanakan secara maya (online)? Sekian, terima kasih.
asked Feb 4 in Human Resource Management FizuL 8,730 points 10 21 46
0 votes
0 answers 26 views
Sekiranya kita menghadiri kursus secara online, boleh atau tidak kita membuat tuntutan elaun makan?
asked Oct 22, 2020 in Human Resource Management skhairunnisa 170 points 1 1 2
9 votes
2 answers 139 views
Adakah dibenarkan pihak Kontraktor memohon pengurangan bayaran LAD yang dikenakan pada mereka dengan mengemukakan EOT yang dianggap layak untuk dimohon? EOT tersebut dimohon selepas CPC dikeluarkan. Adakah Arahan, Pekeliling mahupun Pentadbiran Kontrak menyatakan boleh dilaksanakan ... tidak boleh, adakah pendekatan bawa ke 'court of justice' melangkau semua syarat-syarat tidak boleh tersebut?
asked Aug 23, 2019 in Contract Management mhafizs 14,000 points 4 33 96
17 votes
1 answer 63 views
Adakah Tuntutan Bayaran Perunding seperti tuntutan perjalanan yang melebihi tempoh 3 bulan boleh disyorkan oleh JKR?
asked Dec 28, 2018 in Project Management Nurul Huda 1,950 points 4 8 18
17 votes
1 answer 70 views
Pihak pelanggan telah menyerahkan satu projek kepada JKR untuk dilaksanakan, namun begitu disebabkan beberapa isu kontraktor telah ditamatkan perkhidmatan oleh S.O. Sebelum kontrak tersebut ditamatkan, bayaran pendahuluan hanya dapat dituntut sebanyak RM 1.2 juta dan berbaki RM ... bayaran RM 1.9 juta yang masih belum recoup oleh pihak kontraktor, adakah tindakan jabatan dari segi isu ini?
asked Sep 10, 2018 in Project Management SKhadijah 12,190 points 10 35 83
12 votes
1 answer 134 views
Kontraktor memohon lanjutan masa secara bertulis dan dalam masa yang sama menyatakan hasrat untuk membuat tuntutan. Adakan ia boleh dianggap sebagai Notis Hasrat Menuntut?
asked Nov 23, 2017 in Project Management Asyida 400 points 3 4 6
12 votes
1 answer 77 views
Notis Hasrat Menuntut tidak dikemukakan oleh Kontraktor, adakah pembuktian tarikh kejadian yang dinyatakan dalam minit mesyuarat boleh digunakan?
asked Nov 8, 2017 in Contract Management Asyida 400 points 3 4 6
8 votes
1 answer 37 views
Tuntutan kontraktor telah ditolak tetapi kontraktor Ingin meneruskan rayuan di peringkat JKR Negeri. Apakah tindakan yang boleh diambil?
asked Nov 8, 2017 in Contract Management ASmida 320 points 2 4
8 votes
0 answers 32 views
Apakah kontraktor boleh menuntut kerugian disebabkan oleh sewaan loji dan tapak penyimpanan loji dalam tempoh lanjutan masa yang diluluskan?
asked Nov 8, 2017 in Contract Administration Azuraida 220 points 1 2
27 votes
3 answers 178 views
Setiap bulan kebanyakan penjawat awam terpaksa memberi masa yang panjang untuk melengkapkan dan menyediakan borang ini, Kertas A4 yang digunakan juga banyak, sekiranya 60% daripada 1.2juta penjawat awam bersamaan 720,000 orang membuat tuntutan ... dilaksanakan untuk mengurangkan penggunaan kertas dan menjimatkan masa mengisi borang tersebut dan juga menjawab soalan inkuiri sekiranya diperlukan.
asked Jul 1, 2015 in Human Resource Management aidzil 35,580 points 16 58 150
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...