search
Log In

Recent questions tagged wakil-pegawai-penguasa

6 votes
2 answers 83 views
Bolehkah Wakil Pegawai Penguasa Utama dilantik lebih dari satu iaitu sebagai Wakil Pegawai Penguasa 1 dan Wakil Pegawai Penguasa 2? Dengan skop tugasan yang sama dan kuasa klausa kontrak yg sama, tetapi dinyatakan bahawa "Wakil Pegawai 1 dan 2 perlu berbincang bersama untuk sebarang keputusan, dan sekiranya masih tidak selesai ia perlu dirujuk kepada P.P."
asked May 30, 2019 in Contract Management Emmert 1,180 points 2 7 11
13 votes
7 answers 286 views
Bolehkah perunding dilantik sebagai Wakil Pegawai Penguasa?
asked Mar 21, 2019 in Contract Management Nhazlina 250 points 1 3 4
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...