search
Log In

Recent questions tagged wang-jaminan-pelaksanaan

9 votes
1 answer 54 views
Bayaran interim disyorkan lebih tinggi daripada bayaran interim diperakukan kerana kekurangan peruntukan. DI dalam JKR 66 adakah JD perlu perakukan bayaran disyorkan atau bayaran yang boleh dibayar oleh kewangan? Bagaimana pula dalam SKALA? Adakah perlu mengikut JKR66?
asked Jan 12, 2018 in Contract Management farizs 6,450 points 14 36 93
8 votes
3 answers 158 views
Kontraktor utama diberi pilihan untuk memilih Wang Jaminan Pelaksanaan bagi menggantikan Bon Pelaksanaan. Adakah pilihan ini juga terpakai untuk Subkontraktor dinamakan?
asked Feb 17, 2014 in Contract Administration kalsom 580 points 1 5 13
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...