search
Log In

Recent questions tagged wps

9 votes
1 answer 84 views
Merujuk kepada surat arahan KPKR Bil.13/2017 bertarikh 16 Mei 2017, skop perlaksanaan SPB JKR adalah tertakluk kepada projek yang kos kontrak melebihi RM500,000.00 bagi aktiviti bisnes perkhidmatan kejuruteraan, pengurusan projek dan pengurusan penyenggaraan (aset milikan ... SPB walaupun jumlah kos WPS tersebut kurang daripada RM500,000.00 ? (Kontrak utama/induk bernilai melebihi RM500,000.00)
asked Jun 4, 2019 in Contract Administration Gregory 3,500 points 4 14 37
12 votes
1 answer 39 views
Mohon pendapat tuan mengenai kekerapan penggunaan WPS dalam fasiliti dalam tempoh 5 tahun kontrak. Adakah 1 kali penggunaan atau dibenarkan beberapa kali penggunaan dalam tempoh 5 tahun kontrak?
asked Jan 30, 2019 in Contract Management mira_smaelz 960 points 4 4 12
To see more, click for the full list of questions or popular tags.
...