search
Log In

Recent questions and answers in Technical & Contract Admin

4 votes
2 answers 43 views
Salam semua JCorprian.. Katakan, Kerja-kerja sebutharga G1 untuk kerja-kerja pembaikan kecil loji kumbahan. Pengkhususan CIDB ialah CE19. Syarat PK 2.1, harus dipelawa sekurang-kurangnya 5 kontraktor atau lebih. Masalah: Bagaimana jika jumlah kontraktor G1 ... atau CE19? Ini bertujuan adalah untuk meramaikan kontraktor yang layak seterusnya matlamat PK2.1 tercapai. Mohon pandangan semua. Sekian.
answered Oct 18 in Contract Administration Nard 2,570 points 2 7 24
2 votes
0 answers 5 views
Apakah fungsi “reactor” dalam rekabentuk power factor correction dan apa akan berlaku sekiranya “reactor” tidak dipasang?
asked Oct 8 in LV (Low Voltage) SHAHRULNIZAM 140 points 2
11 votes
1 answer 69 views
JKR telah berusaha memperkasakan Pre Approved Plan untuk memudahkan dan mengurangkan bebanan dalam melaksanakan projek-projek yang dipertanggungjawabkan. Rekabentuk PAP ini adalah Hak Cipta Terpelihara JKR atau harta intelek JKR. Rekabentuk ini telah dipersetujui ... pelanggan memilih untuk menggunakan Lukisan PAP tetapi dengan dilaksanakan oleh Pihak Perunding. Adakah ianya dibenarkan oleh JKR?
answered Sep 15 in Architecture aidzil 35,580 points 16 58 150
1 vote
0 answers 8 views
CONTRACT HYBRID. Bolehkah kontrak perolehan bekalan dibuat untuk pembelian peralatan tetapi di dalamnya terdapat kerja - kerja pembinaan fizikal? Dari segi anggaran kos, pembelian peralatan lebih besar berbanding kerja - kerja pembinaan fizikal yang kecil.
asked Sep 10 in Contract Administration Nurfitri Zain 4,920 points 4 13 42
24 votes
2 answers 131 views
Wujudkah Program knowledge sharing di antara JKR Cawangan Kejuruteraan Elektrik & TNB?
answered Aug 11 in Electrical hamzah.ismail 12,670 points 11 24 91
4 votes
0 answers 23 views
Kenapakah capacitor bank menggunakan voltan 525V sedangkan 'system voltage' adalah 400V?
asked Aug 11 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,670 points 11 24 91
1 vote
1 answer 14 views
Antara Rotary Frequency Converter dan Solid State Frequency Converter, yang mana satukah lebih baik dari segi prestasi, kos dan penyelenggaraan untuk digunakan dalam rekabentuk elektrik? Apakah kekurangan dan kelebihan bagi setiap satu?
answered Aug 11 in Electrical hamzah.ismail 12,670 points 11 24 91
2 votes
2 answers 34 views
Apakah perbezaan penggunaan PN10 HDPE pipe dan G.I pipe?
answered Aug 11 in Electrical hamzah.ismail 12,670 points 11 24 91
6 votes
1 answer 28 views
Apakah kaedah terbaik yang boleh digunakan untuk menentukan kedudukan/lokasi air termination system bagi bangunan yang tinggi dan mengapa?
answered Aug 11 in Lightning Protection hamzah.ismail 12,670 points 11 24 91
4 votes
2 answers 62 views
Apakah kelebihan dan kekurangan Kabel Fibre Multimode berbanding Single-mode dan kesesuaian bagi pemilihan kabel tersebut?
answered Aug 10 in ICT zuhairy 1,250 points 2 7 14
3 votes
1 answer 19 views
Ingin dapatkan senarai semak Lukisan Siap Bina bagi displin Arkitek sebagai rujukan pihak kami di JKR Negeri terutama di Bahagian Arkitek agar tidak ada kekurangan semasa penyerahan Lukisan Siap Bina oleh kontraktor.
answered Aug 8 in Architecture aidzil 35,580 points 16 58 150
8 votes
5 answers 115 views
Bagaimana untuk memastikan sesuatu rekabentuk mengambilkira faktor kemudahsenggaraan? Masih terdapat isu seperti ini berlaku. Sebagai contoh kesukaran akses ke tangki simpanan air (aras bumbung)
answered Jul 22 in Mechanical Nurfitri Zain 4,920 points 4 13 42
2 votes
1 answer 18 views
Apakah yang dimaksudkan dengan “The bend radii shall not be less than 200mm.” di dalam L-S9 perkara 4.1 Down Conductor System, dari mana ianya dirujuk dan adakah terdapat kajian berkaitan perkara tersebut?
answered Jul 8 in Lightning Protection khudri 27,760 points 38 98 205
2 votes
0 answers 16 views
Adakah pihak JKR menyediakan garis panduan berkaitan bagi proses hak milik sambungan untuk pengambilan balik tanah bagi projek-projek pembinaan jalan?
asked Jul 7 in Civil adiniyy 320 points 2 4 8
1 vote
2 answers 22 views
Kanun tanah negara menetapkan hakmilik bangunan adalah milik tuan tanah. Adakah tanah tersebut milik JKR/KKR?
answered Jul 5 in Building Conservation SKhadijah 12,190 points 10 35 83
1 vote
1 answer 11 views
Berapa tahunkah usia bangunan baru kebiasaannya akan dikategori sbg bangunan bersejarah?
answered Jun 30 in Building Conservation suzana 4,060 points 4 10 25
1 vote
1 answer 9 views
Selain dari kerja kerja pengukuran topografi/pemetaan utiliti di tapak, adakah cadangan utk perluaskan lagi skop kerja juruukur seperti 3D scanning/fotogrametry dan lain-lain, selari dgn perkembangan teknologi hari ini?
answered Jun 30 in Building Conservation suzana 4,060 points 4 10 25
1 vote
1 answer 6 views
Adakah pelanggan mengambil cakna tentang kepentingan senggara bangunan warisan selepas pemuliharaan dibuat bagi pastikan bangunan kekal berfungsi dgn baik dan nilai warisan tetap terpelihara dalam jangkamasa yg lama?
answered Jun 30 in Building Conservation suzana 4,060 points 4 10 25
2 votes
1 answer 10 views
Jika kontraktor dalam projek konservasi tidak dapat memenuhi proses2 pemuliharaan, apakah syarat2 untuk melantik third party? Siapakah yang patut mengeluarkan amaran atau notis? Bolehkah notis itu disampaikan oleh phak luar?
answered Jun 30 in Building Conservation suzana 4,060 points 4 10 25
1 vote
1 answer 6 views
Ada standard ke cara-cara untuk pemuliharaan certain certain components of buildings?
answered Jun 30 in Building Conservation suzana 4,060 points 4 10 25
1 vote
1 answer 4 views
Apakah perbezaan di antara bangunan warisan kebangsaan dan bangunan warisan?
answered Jun 30 in Building Conservation suzana 4,060 points 4 10 25
5 votes
1 answer 40 views
Adakah kaedah perolehan projek mempengaruhi penyediaan ACDA? Projek apakah yang diharuskan untuk penyediaan ACDA? Bilakah ACDA perlu dilaksanakan?
answered Jun 21 in Contract Administration shdzain 17,220 points 20 43 120
3 votes
1 answer 18 views
Sering Life Cycle Cost (LCC) dalam sesuatu projek sukar ditentukan kerana tidak ada garis panduan yang terkini untuk dirujuk, khususnya peralatan yang berkatan dengan ICT yang kian berubah dan maju. Adakah JKR mempunyai data base atau kajian terhadap ... perbelanjaan kos projek tersebut, sebaliknya, bagaimana pula menentukan jangka hayat pertukaran bagi projek berkonsesi panjang seperti PFI/PPP?
answered Jun 21 in Contract Administration azhanif 3,130 points 3 16 36
3 votes
1 answer 24 views
Salam, Rekabentuk pemilihan RCCB untuk DB 3 fasa terdapat 2 kaedah. Contoh : untuk DB 3 fasa (SSO) A. Menggunakan 1nos RCCB 30mA (TPN) - hanya menggunakan 1 nos RCCB sebagai main B. Menggunakan 3nos RCCB 30mA (DP) - menggunakan 3 nos RCCB dan diasingkan kepada ... RYB setiap fasa Mana yang lebih baik, waktu bila kita menentukan kaedah A atau B, dan apa practice CKE yang digunakan ? Terima kasih.
answered Jun 16 in LV (Low Voltage) khudri 27,760 points 38 98 205
3 votes
1 answer 50 views
1. Apakah rujukan (punca kuasa) yang digunakan untuk dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga? 2. Lantikan sebagai Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga adalah secara berpasangan, bolehkah pembuka sebutharga membuka dan menyemak sebutharga tersebut ... Sebutharga adalah sulit. Adakah pembuka dan penilai dibenarkan membawa keluar dokumen sebutharga daripada bilik pembuka dan penilaian?
answered May 4 in Contract Administration zainalma 11,780 points 15 40 80
14 votes
2 answers 39 views
Malaysia sedang dalam usaha mewujudkan smart city, Putrajaya juga merupakan salah satu bandar yang sedang mengekal atau membangunkan bandar putrajaya sebagai smart city, apakah langkah-langkah atau idea yang masih belum dibangunkan di Putrajaya sebagai bandar "smart"?
answered Apr 28 in Technical & Contract Admin farizs 6,450 points 14 36 93
2 votes
1 answer 11 views
Saya nak bertanya apakah kriteria yang dipilih oleh Jabatan Warisan Negara untuk mewartakan sesuatu bangunan itu sebagai warisan negara? Sebagai contoh bangunan istana budaya usianya tidaklah terlalu lama tetapi telah digezetkan sbagai bangunan warisan. * soalan dari program Wacana Teknikal Bersama Pakar Bidang Khusus dan Pakar Rujuk Jabatan JKR Malaysia Siri 2/2021
answered Apr 23 in Building Conservation DrSab 480 points 1 1 4
5 votes
1 answer 42 views
Berapakah kedalaman minimum untuk penanaman pipe sama ada pipe air atau pipe culvert? Rujukan atau spec mana yang boleh saya follow? Terima kasih
answered Apr 5 in Civil Razhiah 570 points 1 3
6 votes
1 answer 37 views
Apakah kebaikan pelaksanaan Program Solar Energy Purchasing (SEP)?
answered Mar 16 in Electrical Hajimin 300 points 3
5 votes
3 answers 70 views
Salam... mohon bantuan rakan-rakan untuk share contoh format dokumen CSA perunding ukur tanah berdasarkan fix fee..tq
answered Mar 1 in Civil zahrawaiz 160 points 1 2 3
To see more, click for all the questions in this category.
...