search
Log In

Recent questions and answers in Architecture

11 votes
1 answer 82 views
JKR telah berusaha memperkasakan Pre Approved Plan untuk memudahkan dan mengurangkan bebanan dalam melaksanakan projek-projek yang dipertanggungjawabkan. Rekabentuk PAP ini adalah Hak Cipta Terpelihara JKR atau harta intelek JKR. Rekabentuk ini telah dipersetujui ... pelanggan memilih untuk menggunakan Lukisan PAP tetapi dengan dilaksanakan oleh Pihak Perunding. Adakah ianya dibenarkan oleh JKR?
answered Sep 15, 2021 in Architecture aidzil 35,820 points 16 62 153
3 votes
1 answer 24 views
Ingin dapatkan senarai semak Lukisan Siap Bina bagi displin Arkitek sebagai rujukan pihak kami di JKR Negeri terutama di Bahagian Arkitek agar tidak ada kekurangan semasa penyerahan Lukisan Siap Bina oleh kontraktor.
answered Aug 8, 2021 in Architecture aidzil 35,820 points 16 62 153
1 vote
2 answers 27 views
Kanun tanah negara menetapkan hakmilik bangunan adalah milik tuan tanah. Adakah tanah tersebut milik JKR/KKR?
answered Jul 5, 2021 in Building Conservation SKhadijah 12,290 points 10 36 85
1 vote
1 answer 14 views
Berapa tahunkah usia bangunan baru kebiasaannya akan dikategori sbg bangunan bersejarah?
answered Jun 30, 2021 in Building Conservation suzana 4,080 points 4 10 26
1 vote
1 answer 12 views
Selain dari kerja kerja pengukuran topografi/pemetaan utiliti di tapak, adakah cadangan utk perluaskan lagi skop kerja juruukur seperti 3D scanning/fotogrametry dan lain-lain, selari dgn perkembangan teknologi hari ini?
answered Jun 30, 2021 in Building Conservation suzana 4,080 points 4 10 26
1 vote
1 answer 7 views
Adakah pelanggan mengambil cakna tentang kepentingan senggara bangunan warisan selepas pemuliharaan dibuat bagi pastikan bangunan kekal berfungsi dgn baik dan nilai warisan tetap terpelihara dalam jangkamasa yg lama?
answered Jun 30, 2021 in Building Conservation suzana 4,080 points 4 10 26
2 votes
1 answer 11 views
Jika kontraktor dalam projek konservasi tidak dapat memenuhi proses2 pemuliharaan, apakah syarat2 untuk melantik third party? Siapakah yang patut mengeluarkan amaran atau notis? Bolehkah notis itu disampaikan oleh phak luar?
answered Jun 30, 2021 in Building Conservation suzana 4,080 points 4 10 26
1 vote
1 answer 7 views
Ada standard ke cara-cara untuk pemuliharaan certain certain components of buildings?
answered Jun 30, 2021 in Building Conservation suzana 4,080 points 4 10 26
1 vote
1 answer 6 views
Apakah perbezaan di antara bangunan warisan kebangsaan dan bangunan warisan?
answered Jun 30, 2021 in Building Conservation suzana 4,080 points 4 10 26
2 votes
1 answer 14 views
Saya nak bertanya apakah kriteria yang dipilih oleh Jabatan Warisan Negara untuk mewartakan sesuatu bangunan itu sebagai warisan negara? Sebagai contoh bangunan istana budaya usianya tidaklah terlalu lama tetapi telah digezetkan sbagai bangunan warisan. * soalan dari program Wacana Teknikal Bersama Pakar Bidang Khusus dan Pakar Rujuk Jabatan JKR Malaysia Siri 2/2021
answered Apr 23, 2021 in Building Conservation DrSab 460 points 1 1 4
3 votes
1 answer 51 views
Skop kerja reka bentuk dalaman dan proses serta prosedur kerja yang terlibat di dalam pengurusan projek JKR Bagaimana pelaksanaan kerja reka bentuk dalaman (ID) di JKR dilaksanakan? Rujukan bagi skop kerja ID? Garis panduan dan statutory yang berkaitan bagi kerja ID
answered Feb 8, 2021 in Interior Design khairilhizar 54,280 points 33 88 185
7 votes
1 answer 37 views
Kebanyakan Bangunan lama Kerajaan tiada CF (Certificate of Fitness), bagaimana caranya atau flow untuk mendapatkan Fire Certification Malaysia (FC) sekiranya pemilik memerlukan sijil tersebut?
answered May 19, 2020 in Architecture aidzil 35,820 points 16 62 153
3 votes
1 answer 38 views
Adakah senarai bangunan-bangunan Warisan dicapai atas talian? Adakah pembaikan kerosakan bangunan hanya boleh dilaksanakan oleh kontraktor tertentu?
answered Feb 14, 2020 in Building Conservation shahairulsairi 4,580 points 3 15 30
6 votes
2 answers 53 views
Bagi sesuatu pembangunan yang mempunyai landskap yang telah matang, pokok-pokok berkenaan terdedah dengan kejadian ribut dan tumbang. Keadaan ini boleh membahayakan nyawa pengguna sekiranya berlaku. Adakah terdapat cara tertentu di peringkat reka bentuk untuk menangani masalah ini? @DrAzlinaaz
answered Nov 5, 2019 in Landscape Architecture Ismail Hanafi 49,160 points 9 23 57
21 votes
4 answers 202 views
Selepas 147 tahun, pegawai JKR masih lagi tidak tahu bagaimana dinding bata patut didirikan. Apa komen anda?
answered Apr 22, 2019 in Architecture Mus Fiera 2,280 points 3 9 25
8 votes
2 answers 40 views
11 votes
1 answer 26 views
Apakah tugas utama sebagai seorang Konservator yang bertauliah?
answered Feb 22, 2019 in Building Conservation suzana 4,080 points 4 10 26
16 votes
2 answers 23 views
15 votes
3 answers 44 views
Apakah langkah terbaik yang boleh diambil untuk memastikan semua Arkitek menerapkan sebaiknya amalan rekabentuk hijau?
answered Dec 26, 2018 in Sustainable Architecture zabdulmurad 4,720 points 3 13 32
14 votes
2 answers 48 views
Adakah salah jika letak pokok buah-buahan dalam pembangunan projek kerajaan? Adakah salah pegawai jika meletakkan lanskap yang keterlaluan?
answered Sep 28, 2018 in Landscape Architecture DrAzlinaaz 260 points 3
To see more, click for all the questions in this category.
...