search
Log In

Recent questions and answers in Architecture

1 vote
1 answer 41 views
Skop kerja reka bentuk dalaman dan proses serta prosedur kerja yang terlibat di dalam pengurusan projek JKR Bagaimana pelaksanaan kerja reka bentuk dalaman (ID) di JKR dilaksanakan? Rujukan bagi skop kerja ID? Garis panduan dan statutory yang berkaitan bagi kerja ID
answered Feb 8 in Interior Design khairilhizar 49,750 points 33 88 176
10 votes
0 answers 47 views
JKR telah berusaha memperkasakan Pre Approved Plan untuk memudahkan dan mengurangkan bebanan dalam melaksanakan projek-projek yang dipertanggungjawabkan. Rekabentuk PAP ini adalah Hak Cipta Terpelihara JKR atau harta intelek JKR. Rekabentuk ini telah dipersetujui ... pelanggan memilih untuk menggunakan Lukisan PAP tetapi dengan dilaksanakan oleh Pihak Perunding. Adakah ianya dibenarkan oleh JKR?
asked Aug 6, 2020 in Architecture Lilysuzane 220 points 1 1 3
7 votes
1 answer 30 views
Kebanyakan Bangunan lama Kerajaan tiada CF (Certificate of Fitness), bagaimana caranya atau flow untuk mendapatkan Fire Certification Malaysia (FC) sekiranya pemilik memerlukan sijil tersebut?
answered May 19, 2020 in Architecture aidzil 34,220 points 16 58 148
3 votes
1 answer 34 views
Adakah senarai bangunan-bangunan Warisan dicapai atas talian? Adakah pembaikan kerosakan bangunan hanya boleh dilaksanakan oleh kontraktor tertentu?
answered Feb 14, 2020 in Building Conservation shahairulsairi 4,560 points 3 15 30
6 votes
2 answers 53 views
Bagi sesuatu pembangunan yang mempunyai landskap yang telah matang, pokok-pokok berkenaan terdedah dengan kejadian ribut dan tumbang. Keadaan ini boleh membahayakan nyawa pengguna sekiranya berlaku. Adakah terdapat cara tertentu di peringkat reka bentuk untuk menangani masalah ini? @DrAzlinaaz
answered Nov 5, 2019 in Landscape Architecture Ismail Hanafi 49,100 points 9 23 56
21 votes
4 answers 196 views
Selepas 147 tahun, pegawai JKR masih lagi tidak tahu bagaimana dinding bata patut didirikan. Apa komen anda?
answered Apr 22, 2019 in Architecture Mus Fiera 2,170 points 3 7 21
8 votes
2 answers 40 views
11 votes
1 answer 24 views
Apakah tugas utama sebagai seorang Konservator yang bertauliah?
answered Feb 22, 2019 in Building Conservation suzana 1,800 points 4 10 23
16 votes
2 answers 21 views
15 votes
3 answers 43 views
Apakah langkah terbaik yang boleh diambil untuk memastikan semua Arkitek menerapkan sebaiknya amalan rekabentuk hijau?
answered Dec 26, 2018 in Sustainable Architecture zabdulmurad 4,460 points 2 12 30
14 votes
2 answers 48 views
Adakah salah jika letak pokok buah-buahan dalam pembangunan projek kerajaan? Adakah salah pegawai jika meletakkan lanskap yang keterlaluan?
answered Sep 28, 2018 in Landscape Architecture DrAzlinaaz 260 points 3
14 votes
1 answer 41 views
Apakah kriteria piawai Interior design (ID) bagi sesebuah bangunan/pejabat kerajaan bagi membolehkan keseragaman dan pematuhan dicapai?
answered Sep 25, 2018 in Interior Design rizal88 340 points 1 2 4
12 votes
1 answer 15 views
Adakah ID diperlukan untuk memberikan impak 'first impression' kepada pengguna/pelanggan?
answered Sep 13, 2018 in Interior Design aidzil 34,220 points 16 58 148
12 votes
0 answers 10 views
Adakah terdapat inisiatif di peringkat Jabatan bagi mewujudkan polisi khusus bagi penggunaan Df-Tool dalam pengiraan Daylight Factor di peringkat reka bentuk bangunan?
asked Aug 30, 2018 in Sustainable Architecture zainont 810 points 6 7 10
11 votes
1 answer 37 views
Apakah penggunaan AAC Block lebih baik daripada pengguaan Brick?
answered Aug 20, 2018 in Building Conservation AHMADSHAYUTI 610 points 3 6 13
8 votes
0 answers 11 views
We know that the millennial generation goes against the current. They are determined and aspire to experience things in a very different way compared to previous generations. According to surveys, this generation of young people are less interested in marriage, ... where an environment can quickly morph into a new one, strategically combining innovation, flexibility and a vision of the future.
asked Aug 2, 2018 in Sustainable Architecture Syahirfarham 200 points 1 3
To see more, click for all the questions in this category.
...