search
Log In

Recent questions and answers in Building Conservation

2 votes
1 answer 10 views
Saya nak bertanya apakah kriteria yang dipilih oleh Jabatan Warisan Negara untuk mewartakan sesuatu bangunan itu sebagai warisan negara? Sebagai contoh bangunan istana budaya usianya tidaklah terlalu lama tetapi telah digezetkan sbagai bangunan warisan. * soalan dari program Wacana Teknikal Bersama Pakar Bidang Khusus dan Pakar Rujuk Jabatan JKR Malaysia Siri 2/2021
answered Apr 23 in Building Conservation DrSab 480 points 1 1 4
3 votes
1 answer 35 views
Adakah senarai bangunan-bangunan Warisan dicapai atas talian? Adakah pembaikan kerosakan bangunan hanya boleh dilaksanakan oleh kontraktor tertentu?
answered Feb 14, 2020 in Building Conservation shahairulsairi 4,560 points 3 15 30
11 votes
1 answer 25 views
Apakah tugas utama sebagai seorang Konservator yang bertauliah?
answered Feb 22, 2019 in Building Conservation suzana 1,810 points 4 10 24
16 votes
2 answers 22 views
11 votes
1 answer 37 views
Apakah penggunaan AAC Block lebih baik daripada pengguaan Brick?
answered Aug 20, 2018 in Building Conservation AHMADSHAYUTI 650 points 3 6 14
Help get things started by asking a question.
...