search
Log In

Recent questions and answers in Building Conservation

1 vote
2 answers 27 views
Kanun tanah negara menetapkan hakmilik bangunan adalah milik tuan tanah. Adakah tanah tersebut milik JKR/KKR?
answered Jul 5, 2021 in Building Conservation SKhadijah 12,310 points 10 36 85
1 vote
1 answer 14 views
Berapa tahunkah usia bangunan baru kebiasaannya akan dikategori sbg bangunan bersejarah?
answered Jun 30, 2021 in Building Conservation suzana 4,080 points 4 10 26
1 vote
1 answer 12 views
Selain dari kerja kerja pengukuran topografi/pemetaan utiliti di tapak, adakah cadangan utk perluaskan lagi skop kerja juruukur seperti 3D scanning/fotogrametry dan lain-lain, selari dgn perkembangan teknologi hari ini?
answered Jun 30, 2021 in Building Conservation suzana 4,080 points 4 10 26
1 vote
1 answer 7 views
Adakah pelanggan mengambil cakna tentang kepentingan senggara bangunan warisan selepas pemuliharaan dibuat bagi pastikan bangunan kekal berfungsi dgn baik dan nilai warisan tetap terpelihara dalam jangkamasa yg lama?
answered Jun 30, 2021 in Building Conservation suzana 4,080 points 4 10 26
2 votes
1 answer 11 views
Jika kontraktor dalam projek konservasi tidak dapat memenuhi proses2 pemuliharaan, apakah syarat2 untuk melantik third party? Siapakah yang patut mengeluarkan amaran atau notis? Bolehkah notis itu disampaikan oleh phak luar?
answered Jun 30, 2021 in Building Conservation suzana 4,080 points 4 10 26
1 vote
1 answer 7 views
Ada standard ke cara-cara untuk pemuliharaan certain certain components of buildings?
answered Jun 30, 2021 in Building Conservation suzana 4,080 points 4 10 26
1 vote
1 answer 6 views
Apakah perbezaan di antara bangunan warisan kebangsaan dan bangunan warisan?
answered Jun 30, 2021 in Building Conservation suzana 4,080 points 4 10 26
2 votes
1 answer 14 views
Saya nak bertanya apakah kriteria yang dipilih oleh Jabatan Warisan Negara untuk mewartakan sesuatu bangunan itu sebagai warisan negara? Sebagai contoh bangunan istana budaya usianya tidaklah terlalu lama tetapi telah digezetkan sbagai bangunan warisan. * soalan dari program Wacana Teknikal Bersama Pakar Bidang Khusus dan Pakar Rujuk Jabatan JKR Malaysia Siri 2/2021
answered Apr 23, 2021 in Building Conservation DrSab 460 points 1 1 4
3 votes
1 answer 38 views
Adakah senarai bangunan-bangunan Warisan dicapai atas talian? Adakah pembaikan kerosakan bangunan hanya boleh dilaksanakan oleh kontraktor tertentu?
answered Feb 14, 2020 in Building Conservation shahairulsairi 4,580 points 3 15 30
11 votes
1 answer 27 views
Apakah tugas utama sebagai seorang Konservator yang bertauliah?
answered Feb 22, 2019 in Building Conservation suzana 4,080 points 4 10 26
16 votes
2 answers 23 views
11 votes
1 answer 40 views
Apakah penggunaan AAC Block lebih baik daripada pengguaan Brick?
answered Aug 20, 2018 in Building Conservation AHMADSHAYUTI 670 points 3 7 15
Help get things started by asking a question.
...