search
Log In

Recent questions and answers in Landscape Architecture

6 votes
2 answers 53 views
Bagi sesuatu pembangunan yang mempunyai landskap yang telah matang, pokok-pokok berkenaan terdedah dengan kejadian ribut dan tumbang. Keadaan ini boleh membahayakan nyawa pengguna sekiranya berlaku. Adakah terdapat cara tertentu di peringkat reka bentuk untuk menangani masalah ini? @DrAzlinaaz
answered Nov 5, 2019 in Landscape Architecture Ismail Hanafi 49,160 points 9 23 57
14 votes
2 answers 48 views
Adakah salah jika letak pokok buah-buahan dalam pembangunan projek kerajaan? Adakah salah pegawai jika meletakkan lanskap yang keterlaluan?
answered Sep 28, 2018 in Landscape Architecture DrAzlinaaz 260 points 3
Help get things started by asking a question.
...