search
Log In

Recent questions and answers in Contract Administration

2 votes
0 answers 6 views
Sering Life Cycle Cost (LCC) dalam sesuatu projek sukar ditentukan kerana tidak ada garis panduan yang terkini untuk dirujuk, khususnya peralatan yang berkatan dengan ICT yang kian berubah dan maju. Adakah JKR mempunyai data base atau kajian terhadap ... perbelanjaan kos projek tersebut, sebaliknya, bagaimana pula menentukan jangka hayat pertukaran bagi projek berkonsesi panjang seperti PFI/PPP?
asked Oct 14 in Contract Administration YYTAN 8,170 points 40 48 70
4 votes
1 answer 52 views
Sekiranya terdapat peningkatan kos dalam reka bentuk, bagaimana JKR hendak "Design to Cost"?
answered Oct 3 in Contract Administration shdzain 14,320 points 20 40 108
2 votes
1 answer 38 views
Bilakah masa yang sepatutnya Mesyuarat Pra-Pembinaan dijalankan? Siapakah yang sepatutnya mempengerusikan mesyuarat tersebut? Apakah isu-isu dan agenda penting yang perlu dijadikan sebagai tajuk perbincangan dalam mesyuarat?
answered Sep 22 in Contract Administration shahairulsairi 4,510 points 3 14 30
4 votes
0 answers 23 views
Kenapa bayaran kepada perunding lewat dan mengambil masa yang lama dari peringkat pengesahan CSA kepada peringkat menandatangani MOA?
asked Aug 12 in Contract Administration Ar Rinna 480 points 4 9
13 votes
1 answer 75 views
Apakah tindakan yang boleh diambil sekiranya Kontraktor tidak bersetuju dengan kadar harga bagi perubahan kerja tambahan?
answered Jul 4 in Contract Administration khairilhizar 47,800 points 33 87 171
1 vote
0 answers 16 views
Adakah nilai had RM800 ribu untuk sebutharga hanya tertakluk pada projek yang ditetapkan di bawah PRE (tempoh PKP) atau untuk semua projek dalam tahun 2020?
asked Jun 25 in Contract Administration Anuarz 740 points 2 4 12
1 vote
1 answer 40 views
Maaf, saya ingin bertanya :- Bolehkah Pihak JKR membuat penilaian sekiranya kontraktor tidak/lewat menyerahkan tuntutan pada masa yang telah ditetapkan? Bagaimana pula dengan invois daripada kontraktor sekiranya kontraktor tidak bersetuju dengan penilaian yang dibuat oleh Pihak JKR? Adakah penilaian RM 0.00 boleh dibuat secara kerap sekiranya kontraktor tiada kemajuan? Terima Kasih
answered Jun 13 in Contract Administration mhafizs 13,810 points 4 33 92
6 votes
1 answer 36 views
Boleh kah dibuat Sectional Completion bg sesebuah Projek. Jika Projek berkenaan dlm keadaan berdenda, adakah dendanya (LAD) akan berubah sekiranya dibuat Sectional Completion? Terima Kasih.
answered Jun 2 in Contract Administration mhafizs 13,810 points 4 33 92
6 votes
1 answer 48 views
Sekiranya Projek dalam keadaan berdenda (LAD) dan Penilaian Interim dibuat tetapi tiada sebarang Kemajuan dan Nilai Kerja di tapak (contohnya tiada kemajuan disebabkan Arahan PKP). Adakah Penilaian Interim pada bulan berkenaan akan menjadi nilai negatif (disebabkan terdapat Nilai Denda (LAD) terkumpul) atau perlu kita hanya Syor dan Peraku Nilai RM0.00 sahaja. Sekian, Terima Kasih.
answered May 20 in Contract Administration mhafizs 13,810 points 4 33 92
5 votes
1 answer 37 views
Adakah pengesahan bayaran interim memang diMESTIkan untuk menggunakan Borang JKR 66 yang digenarate dari sistem SKALA? Sekiranya Interim bulan lepas diperaku RM0 kerana tiada peruntukan dari pihak pelanggan, adakah interim berikutnya tidak akan diterima oleh Unit Kewangan ... 66 dibuat secara manual? Berapa kalikah di sistem SKALA bagi Pengesahan Bayaran Yang Telah Disahkan boleh diperaku RM0?
answered May 7 in Contract Administration zainalma 11,210 points 15 36 72
9 votes
1 answer 75 views
Merujuk kepada surat arahan KPKR Bil.13/2017 bertarikh 16 Mei 2017, skop perlaksanaan SPB JKR adalah tertakluk kepada projek yang kos kontrak melebihi RM500,000.00 bagi aktiviti bisnes perkhidmatan kejuruteraan, pengurusan projek dan pengurusan penyenggaraan (aset milikan ... SPB walaupun jumlah kos WPS tersebut kurang daripada RM500,000.00 ? (Kontrak utama/induk bernilai melebihi RM500,000.00)
answered Apr 3 in Contract Administration hishamb 2,880 points 6 12 29
10 votes
2 answers 122 views
Perlukah kita mengisi borang Arahan Perubahan Kerja (APK) bagi aktiviti yang tidak dapat lagi dilaksanakan atau kuantiti sebenar kurang daripada kuantiti asal BQ? Atau hanya membuat pelarasan harga kontrak terhadap aktiviti yang dipotong?
answered Apr 3 in Contract Administration hishamb 2,880 points 6 12 29
18 votes
3 answers 130 views
Kenapa masih wujud lagi isu yang berkaitan EOT sedangkan JKR sudah ada Project Management Tools? Adakah ada lagi kelemahan yang boleh atau perlu dipertingkatkan?
answered Mar 12 in Contract Administration syariza 3,150 points 2 15 42
14 votes
3 answers 171 views
Adakah anda setuju tentang pandangan sesetengah pihak bahawa anggaran jabatan (AJ) yang disediakan oleh JKR adalah mahal?
answered Jan 29 in Contract Administration zainalma 11,210 points 15 36 72
20 votes
1 answer 96 views
5 votes
1 answer 49 views
Apakah pihak utiliti (elektrik) boleh diberikan kerja untuk membina fasiliti elektrikal (sub-station dsb) di dalam sesuatu kontrak?
answered Nov 14, 2019 in Contract Administration Shamsuddin 1,620 points 2 3 16
11 votes
1 answer 62 views
Adakah relevan penggunaan telefon dalam kontrak dibekalkan untuk pejabat tapak tapi pada hakikatnya perlukan data untuk laporan bergambar yang dipohon oleh HOPT, ICU, Pelanggan, CPAB dll?
answered Nov 12, 2019 in Contract Administration Haslina 3,040 points 4 17 39
5 votes
1 answer 131 views
Dalam Fasa Perancangan, Satu Projek Kuarters (Perumahan) telah dikenalpasti untuk dilaksanakan secara Konvensional Perunding. Dalam Pengiraan Anggaran Awalan (PDA) bagi kos projek berkenaan, Pihak HODT perlu mengemukakan bersama anggaran bagi Kos Perunding. ... dibuat. Sekiranya boleh buat pengiraan untuk pengurangan repetitive unit, boleh saya dapatkan rujukan pengiraan.. Terima kasih
answered Sep 9, 2019 in Contract Administration mhafizs 13,810 points 4 33 92
16 votes
1 answer 55 views
Apakah Implikasi terhadap kos dan masa projek? Apakah kesan terhadap Skop Kerja NSC M&E? Cadangan penyelesian yang sesuai bagi sesuatu menjimatkan masa dan kos?
answered Aug 19, 2019 in Contract Administration mhafizs 13,810 points 4 33 92
5 votes
1 answer 27 views
Apakah produk yang boleh dibekalkan melalui konsep Nominated Supplier dalam sesuatu projek? Apa jenis contract form yang perlu digunakan? Bolehkah skop seperti pemasangan bumbung bangunan dan pemasangan mechanical stabilizing earth wall juga boleh dimasukkan sebagai satu produk dibawah Nominated Supplier?
answered Aug 13, 2019 in Contract Administration mhafizs 13,810 points 4 33 92
11 votes
1 answer 38 views
Merujuk kepada P. K4. 2 Bayaran kerja boleh dilakukan melalui bayaran secara inden sehingga Rm500k sahaja. Jika bayaran caj sambungan pengguna atau contribution fee untuk TM, TNB, Span dan lain--lain melebihi Rm500k, apakah cara dan prosedur untuk bayaran yang boleh dilakukan?
answered Jul 9, 2019 in Contract Administration Fadzli Sukor 5,670 points 4 18 57
12 votes
2 answers 111 views
Adakah akan diambil kira untuk kelulusan EOT sekiranya salah satu faktor lanjutan masa kontraktor di sebabkan kelewatan pembayaran kemajuan kerja di tapak oleh pihak JKR. Selain dari itu, eot berpunca dari pertambahan skop kerja berbanding dengan SOA asal. Mohon pencerahan. TQ
answered May 16, 2019 in Contract Administration fareidisa 3,430 points 3 21 51
15 votes
1 answer 74 views
Di dalam BQ Preliminaries (projek Reka Dan Bina) kontraktor telah hargakan item Bon Pelaksanaan - Bank Guarantee. Walau bagaimanapun semasa pembinaan pihak kontraktor memilih Wang Jaminan Pelaksanaan. Tiada pelarasan harga dibuat bagi kontrak ini. Adakah saya perlu membuat PHK kurangan bagi Bon Pelaksanaan tersebut?
answered Mar 30, 2019 in Contract Administration Fadzli Sukor 5,670 points 4 18 57
10 votes
1 answer 24 views
Terdapat kekeliruan terma atau istilah yang digunapakai dalam kontrak Facility Management iaitu Corrective Maintenance dan penukaran Retrofit & Refurbishment kepada Repair or Replace. Justeru itu, mohon pencerahan: i) perbezaan antara istilah retrofit & refurbishment dan repair & replacement. ii) perbezaan corrective maintenance dengan repair & replace.
answered Feb 27, 2019 in Contract Administration TanCK 48,740 points 106 194 351
11 votes
1 answer 28 views
Seringkali JKR akan menghadapi masalah untuk mengambil tindakan susulan yang sewajarnya dengan berasaskan kepada warranty yang diterima apabila tertimbul isu kegagalan pada item proprietor dalam sesuatu projek. Apakah kesemua warranty untuk proprietor items seperti yang tersenarai ... kegagalan fungsian? · Mechanical Stabilizing Earth Wall System. · IBS bangunan. · Kekuda bumbung pra-pasang.
answered Dec 28, 2018 in Contract Administration azudin 49,810 points 24 102 239
11 votes
1 answer 73 views
Jika ada....dimanakan tempat simpanannya? Siapakah yang bertanggungjawap untuk menyimpan semua data-data tersebut? Adakah data-data tersebut dijadikan sebagai semakan dan panduan untuk rujukan projek lain yang mempunyai skop dan sifat yang sama?
answered Nov 7, 2018 in Contract Administration shahairulsairi 4,510 points 3 14 30
15 votes
2 answers 109 views
Apakah tindakan yang boleh diambil oleh Pegawai Penguasa (SO) sekiranya pihak kontraktor masih gagal menyerahkan Penjadualan Program Kerja (CPM) (untuk 3 bulan pertama) setelah 14 hari dari tarikh terima SST? Sekiranya surat peringatan telah dikeluarkan, apakah tindakan lain yang boleh diambil terhadap pihak kontraktor berdasarkan kontrak?
answered Sep 3, 2018 in Contract Administration Dr. Zack 2,550 points 13 28 44
11 votes
0 answers 17 views
What is the procedure in JKR if the Variation Order paper need to submit at level MOF? Because recently, that there is system e-GPA that we need to submit VO paper through online. And to key in through e-GPA we need to have account. MOF will not process the ... as we don't have the a info or training regarding this matter. Hopefully the management can consider this matter at level HOPT or SO.
asked Jun 28, 2018 in Contract Administration Lilywati 380 points 3 4 6
To see more, click for all the questions in this category.
...