search
Log In

Recent questions and answers in Lightning Protection

6 votes
1 answer 27 views
Apakah kaedah terbaik yang boleh digunakan untuk menentukan kedudukan/lokasi air termination system bagi bangunan yang tinggi dan mengapa?
answered Aug 11 in Lightning Protection hamzah.ismail 12,670 points 11 24 90
2 votes
1 answer 17 views
Apakah yang dimaksudkan dengan “The bend radii shall not be less than 200mm.” di dalam L-S9 perkara 4.1 Down Conductor System, dari mana ianya dirujuk dan adakah terdapat kajian berkaitan perkara tersebut?
answered Jul 8 in Lightning Protection khudri 27,320 points 38 98 203
4 votes
1 answer 55 views
Bolehkah bare aluminium tape ditanam dalam tanah untuk lightning earth termination system. Penggunaan copper tape yang ditanam di dalam tanah sering berlaku kecurian? @aizaadzis
answered Apr 22, 2020 in Lightning Protection aizaadzis 1,020 points 1 5 7
4 votes
1 answer 40 views
RCCB sering terpelantik di rumah semasa kejadian kilat berlaku. Bagaimanakah kaedah untuk mengatasi masalah ini?
answered Apr 10, 2020 in Lightning Protection Asyikun 2,100 points 2 6 19
16 votes
1 answer 66 views
Terdapat satu tapak yang akan membuat penambahbaikan lightning protection untuk bilik SDF (Telefon), salah satunya adalah tambah earth chamber, apakah ujian yang harus dibuat dan dilihat untuk penambahan earth chamber tersebut?Setahu saya, untuk ujian penebatan bagi bilik telekomunikasi adalah kurang daripada 5 ohm (LS-1) & kurang daripada 1 ohm dalam spesifikasi ICT.
answered Nov 5, 2018 in Lightning Protection hamzah.ismail 12,670 points 11 24 90
Help get things started by asking a question.
...