search
Log In

Recent questions and answers in Lightning Protection

7 votes
1 answer 40 views
Apakah kaedah terbaik yang boleh digunakan untuk menentukan kedudukan/lokasi air termination system bagi bangunan yang tinggi dan mengapa?
answered Aug 11, 2021 in Lightning Protection hamzah.ismail 13,490 points 11 29 106
2 votes
1 answer 36 views
Apakah yang dimaksudkan dengan “The bend radii shall not be less than 200mm.” di dalam L-S9 perkara 4.1 Down Conductor System, dari mana ianya dirujuk dan adakah terdapat kajian berkaitan perkara tersebut?
answered Jul 8, 2021 in Lightning Protection khudri 32,010 points 39 105 232
4 votes
1 answer 103 views
Bolehkah bare aluminium tape ditanam dalam tanah untuk lightning earth termination system. Penggunaan copper tape yang ditanam di dalam tanah sering berlaku kecurian? @aizaadzis
answered Apr 22, 2020 in Lightning Protection aizaadzis 1,060 points 1 5 7
6 votes
1 answer 107 views
RCCB sering terpelantik di rumah semasa kejadian kilat berlaku. Bagaimanakah kaedah untuk mengatasi masalah ini?
answered Apr 10, 2020 in Lightning Protection Asyikun 2,140 points 2 6 19
16 votes
1 answer 75 views
Terdapat satu tapak yang akan membuat penambahbaikan lightning protection untuk bilik SDF (Telefon), salah satunya adalah tambah earth chamber, apakah ujian yang harus dibuat dan dilihat untuk penambahan earth chamber tersebut?Setahu saya, untuk ujian penebatan bagi bilik telekomunikasi adalah kurang daripada 5 ohm (LS-1) & kurang daripada 1 ohm dalam spesifikasi ICT.
answered Nov 5, 2018 in Lightning Protection hamzah.ismail 13,490 points 11 29 106
Help get things started by asking a question.
...