search
Log In

Recent questions and answers in LV (Low Voltage)

2 votes
0 answers 5 views
Apakah fungsi “reactor” dalam rekabentuk power factor correction dan apa akan berlaku sekiranya “reactor” tidak dipasang?
asked Oct 8 in LV (Low Voltage) SHAHRULNIZAM 140 points 2
4 votes
0 answers 23 views
Kenapakah capacitor bank menggunakan voltan 525V sedangkan 'system voltage' adalah 400V?
asked Aug 11 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,670 points 11 24 91
3 votes
1 answer 24 views
Salam, Rekabentuk pemilihan RCCB untuk DB 3 fasa terdapat 2 kaedah. Contoh : untuk DB 3 fasa (SSO) A. Menggunakan 1nos RCCB 30mA (TPN) - hanya menggunakan 1 nos RCCB sebagai main B. Menggunakan 3nos RCCB 30mA (DP) - menggunakan 3 nos RCCB dan diasingkan kepada ... RYB setiap fasa Mana yang lebih baik, waktu bila kita menentukan kaedah A atau B, dan apa practice CKE yang digunakan ? Terima kasih.
answered Jun 16 in LV (Low Voltage) khudri 27,460 points 38 98 205
3 votes
1 answer 38 views
Bagaimana nak saizkan genset yang ada beban mekanikal motor-pam 220kW guna starter Autotransformer dan adakah ukuran tangki fuel diesel dalam Panduan Teknik Elektrik mencukupi utk genset running 8 jam?
answered May 27, 2020 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,670 points 11 24 91
1 vote
0 answers 18 views
Apakah yang dimaksudkan dengan "Current Causing Operation of the Device, I2" bagi fius dan pemutus litar? @shahraniAR, @khudri, @Asyikun
asked May 12, 2020 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,670 points 11 24 91
5 votes
1 answer 40 views
Bagaimanakah cara pengiraan saiz NE cable, Protective Conductor dan Earthing Conductor untuk generator set?
answered May 3, 2020 in LV (Low Voltage) khudri 27,460 points 38 98 205
6 votes
1 answer 41 views
Bolehkah single insulation cable dipasang pada cable tray atau cable ladder? @aizaadzis
answered Apr 29, 2020 in LV (Low Voltage) aizaadzis 1,020 points 1 5 7
6 votes
1 answer 44 views
Apakah perbezaan antara Astronomical Digital Time Switch VS Analog timer switch? Apakah kelebihan dan kekurangan timer berkenaan?
answered Apr 22, 2020 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,670 points 11 24 91
6 votes
2 answers 50 views
Rated current RCCB untuk litar akhir ialah 25A, 40A dan 63A. Merujuk kepada Panduan Teknik CKE Edisi 4, page C5/4 of 14, RCCB telah distandardkan kepada 63A dengan sensitivity 100mA untuk DB lampu. Bolehkah RCCB 40A digunakan jika Incoming Breaker bagi DB lampu tersebut ialah 30A atau 40A? Atau masihkah perlu menggunakan RCCB 63A untuk incoming 30A atau 40A?
answered Apr 21, 2020 in LV (Low Voltage) khudri 27,460 points 38 98 205
2 votes
1 answer 33 views
answered Apr 21, 2020 in LV (Low Voltage) khudri 27,460 points 38 98 205
11 votes
1 answer 64 views
Tiadakan cadangan pihak JKR untuk menggunakan SSO bersekali dengan port USB seperti yang banyak diguna pakai di Airport/ Pasar Raya besar seperti Tesco dalam projek Kerajaan?
answered Apr 16, 2020 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,670 points 11 24 91
3 votes
0 answers 25 views
Apakah perbezaan di antara MS IEC 60364 / IEC 60364 dan IEE Wiring Regulations (now known as IET Wiring Regulations)? Hasil semakan kandungannya adalah lebih kurang sama dan nombor klausa juga sama.
asked Apr 13, 2020 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,670 points 11 24 91
26 votes
1 answer 81 views
Apakah kebaikan memasang Isolation Transformer dengan kaedah sambungan separately derived system?
answered Apr 5, 2020 in LV (Low Voltage) Asyikun 2,100 points 2 6 19
4 votes
1 answer 35 views
MCB type C sering digunakan termasuk juga untuk projek-projek JKR. Apakah perbezaan di antara MCB Type B, C dan D? Beban apakah yang sesuai digunakan untuk setiap type bagi MCB tersebut?
answered Apr 4, 2020 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,670 points 11 24 91
2 votes
1 answer 53 views
Kenapakah saiz cable untuk s.s.o minimum adalah 2.5 mm2 sedangkan saiz tersebut tidak dinyatakan dalam standard?
answered Apr 2, 2020 in LV (Low Voltage) syahmiabdullah 1,390 points 2 5 7
8 votes
1 answer 55 views
Adakah ianya merupakan mandatori untuk mematuhi EMAL bagi kerja ubahsuai Bangunan yang bukan direkabentuk oleh pihak JKR ??
answered Apr 30, 2019 in LV (Low Voltage) noorainib 2,180 points 4 10 24
15 votes
1 answer 64 views
MCCB digunakan bagi melindungi kabel (Iz >In). Dalam proses rekabentuk, HODT Mekanikal akan memberikan maklumat berkaitan beban elektrik untuk keperluan motor berserta penggunaan starter seperti DOL, Star Delta, Autotrans, ataupon Softstarter. Adakah perlu mengambilkira faktor starter bagi pemilihan MCCB yang lebih besar untuk starting current?
answered Nov 5, 2018 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,670 points 11 24 91
12 votes
2 answers 133 views
1. Boleh tak kita guna 30mA RCCB di rumah teres ? 2. Berapa RCCB yang diperlukan dalam DB, 1 atau 2? Ingin tahu. Terima kasih.
answered Dec 27, 2017 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,670 points 11 24 91
14 votes
1 answer 107 views
Apakah perbezaan paling ketara antara RCCB Type A dan RCCB type AC selain dari perbezaan kos.. Dimanakah peralatan RCCB type A boleh digunapakai dengan mengambil kira kos dan operasi yang optimum.
answered Apr 7, 2017 in LV (Low Voltage) hamzah.ismail 12,670 points 11 24 91
13 votes
2 answers 63 views
Bagi Projek2 baru yang mempunyai STP, adakah perlu dibuat meter TNB yang berasingan dengan Meter bagi blok pentadbiran... Adakah tapak STP berkenaan akan diserahkan kepada pihak utiliti seperti IWK dan kos penyelenggaraan serta kos operasi seperti penggunaan elektrik ditanggung oleh pihak IWK atau pihak tentuan tanah..
answered Oct 17, 2016 in LV (Low Voltage) Thilagarajah 540 points 1 2 6
14 votes
2 answers 77 views
Apakah perbezaan Microprossesor Based Protection Relays dan Electronic Based Protection Relays. Mohon dapatkan pencerahan mengenai penggunaan di tapak dan operasi protection relay berkenaan.
answered Sep 7, 2016 in LV (Low Voltage) 751227025294 160 points 1
21 votes
1 answer 83 views
CKE telah menjadi rujukan berkaitan pemasangan lampu isyarat, Walaupun keperluan pemasangan baru lampu isyarat di bawah bidang Jurutera Awam, namum keperluan tersebut harus difahami juga oleh kakitangan JKR Elektrik. Berikut adalah nota ringkas yang berkaitan:- Pemasangan ... digariskan di penuhi. Oleh yang demikian, saya ingin membuat soal selidik sejauh mana panduan ini digunapakai oleh CKE.
answered May 11, 2016 in LV (Low Voltage) adiratna 310 points 1 2 6
Help get things started by asking a question.
...