search
Log In

Recent questions and answers in Infrastructure

3 votes
1 answer 30 views
Sekiranya pihak JKR Daerah menerima aduan berkaitan pokok mati / tunggul yang memerlukan perkhidmatan Jentera Skylift, adakah kerja-kerja ini boleh dilaksanakan oleh pihak konsesi jalan persekutuan melalui Kerja Kecemasan? Berdasarkan skop kerja kecemasan dalam perjanjian, hanya dinyatakan tuntutan kepada Pokok Tumbang sahaja sahaja boleh dibuat tuntutan.
answered Aug 20, 2019 in Infrastructure mhafizs 14,030 points 4 33 96
Help get things started by asking a question.
...