search
Log In

Recent questions and answers in Miscellaneous

3 votes
1 answer 49 views
Apakah bentuk-bentuk bon pelaksanaan dan berapakah nilai kontrak kerja yang dikenakan?
answered Dec 17, 2020 in Miscellaneous AzMH79 7,950 points 5 22 54
5 votes
0 answers 29 views
Bagi semakan tindakan tatatertib Perunding di dalam pendaftaran dengan kementerian kewangan, kita boleh semak tindakan tatatertib semasa setiap perunding melalui ePerunding. Bagaimanakah pula untuk menyemak senarai tindakan tatatertib yang dikenakan kepada perunding oleh Lembaga Profesional? Mohon untuk mendapatkan link di laman web Lembaga Jurutera dan Lembaga Profesional yang lain.
asked Apr 23, 2020 in Miscellaneous khudri 30,520 points 39 105 222
4 votes
1 answer 40 views
Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera. Soalan ini berkisar tentang pesanan tempatan (LO) dan tatacara pembayaran. Permohonan LO bagi satu perkhidmatan makan minum mesyuarat telah diluluskan (Ogos 2019) dan pihak kewangan telah menerima invois bagi bayaran tersebut. Namun ... tahun 2019 iaitu 30 November 2019 ini selain daripada kos itu ditanggung oelh unit yang yang memohon. Terima kasih.
answered Nov 17, 2019 in Miscellaneous Muham Zaini Hamzah 34,990 points 18 61 148
9 votes
2 answers 127 views
Assalamualaikum dan Salam sejahtera Saya memohon pencerahan berkaitan lukisan piawai (PAP) yang digunakan oleh JKR. Seringkali dilihat masih terdapat kekurangan dan kelemahan lukisan piawai sediada dan masalah yang sama sering berulang. Adakah urusetia lukisan Piawai (PAP) ... sama kerana ia boleh menyebabkan pertambahan kos, kelewatan kerja di tapak. Mohon pencerahan tuan/puan yang lebih arif.
answered Oct 1, 2019 in Miscellaneous azudin 50,680 points 25 104 239
4 votes
2 answers 68 views
Kontraktor Utama telah melantik kontraktor/syarikat lain bagi pelaksanaan kerja-kerja Micropile. Rekod Pekerja kontraktor/syarikat yang melaksanakan kerja micropile ini perlu dicatatkan di bawah Bilangan Pekerja Kontraktor atau Sub-Kontraktor Yang Dinamakan di dalam Buku Harian Tapak?
answered Jun 30, 2019 in Miscellaneous azudin 50,680 points 25 104 239
21 votes
1 answer 56 views
Mohon bantuan, apakah kriteria pemilihan/pemasangan "mist fan". Adakah "mist fan" ini diterima pakai untuk projek-projek JKR? Untuk makluman, pelanggan telah minta untuk pasang "mist fan". Adakah "mist fan" di bawah skop kerja elektrikal atau mekanikal? Terima kasih.
answered Feb 22, 2019 in Miscellaneous zabdulmurad 4,720 points 3 13 32
10 votes
0 answers 35 views
Apakah cadangan dan kelulusan pembentangan kertas kerja dalam persidangan MRC itu merupakan perkembangan teknologi pasaran terkini dan ia juga merupakan sebahagian daripada perancangan halutuju JKR untuk masa akan datang?
asked Oct 31, 2018 in Miscellaneous TanCK 49,800 points 107 197 359
8 votes
0 answers 18 views
Memang telah menjadi amalan biasa untuk merujukkan kepada ramalan kaji cuaca sebagai panduan persiapan perancangan menghadapi gejala banjir dimusim tengkujuh. Apakah ramalan air pasang surut laut setempat (localized tidal range difference) juga perlu dijadikan data-data rujukan utama dalam perancangan pelan mitigasi menghadapi gejala banjir?
asked Dec 7, 2017 in Miscellaneous TanCK 49,800 points 107 197 359
8 votes
0 answers 19 views
jpedia.jkr.gov.my Adakah boleh kad pengenalan yang juga merupakan data peribadi tidak dipaparkan pada pengguna lain dalam website ini?
asked Nov 30, 2017 in Miscellaneous firdausg 260 points 1 2
15 votes
2 answers 68 views
1. Siapakah yang sepatutnya menentukan senarai saksi kes yang sewajarnya memberi keterangan terhadap kerajaan dimahkamah? 2. Sekiranya terdapat pegawai kerajaan di sepina oleh peguam pihak plaintif (kontraktor) sebagai saksi di pihak plaintif, adakah pegawai tersebut layak menuntut kos tuntutan perjalanan dan lain-lain tuntutan kepada jabatan?
answered Mar 16, 2017 in Miscellaneous azudin 50,680 points 25 104 239
21 votes
2 answers 74 views
Audit Negara yang dijalankan kepada projek JKR kebiasaannya adalah bagi memastikan Prosedur yang dibuat oleh JKR dipatuhi oleh JKR mengikut tempoh yang telah ditetapkan oleh JKR. Apakah strategi JKR bagi memastikan auditan ini berjalan lancar mengikut acuan JKR?
answered Jan 18, 2016 in Miscellaneous RazaliMD 520 points 1 4 7
14 votes
5 answers 190 views
Setakat ini bagaimanakah sambutan penggunaan SPAH di dalam projek-projek JKR? Adakah semua projek yang dilaksanakan JKR menggunakan SPAH atau hanya segelintir?
answered Jan 5, 2016 in Miscellaneous ahassan 720 points 2 10
13 votes
1 answer 100 views
Boleh berikan tatacara dan prosedur bagi melantik perunding untuk membuat assesment dan audit bagi mengeluarkan Sijil Low Cabon Computing Facility bagi Data Center JKR...
answered Aug 12, 2015 in Miscellaneous azudin 50,680 points 25 104 239
14 votes
3 answers 187 views
Setakat pengetahuan saya, Perbadanan Aset Keretapi (PAK) telah ditubuhkan di bawah Akta Keretapi 1991 (Akta 463). Tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepada PAK adalah seperti berikut: Bertanggungjawab ke atas pengurusan aset dan tanggungan liabiliti Pentadbiran ... mengenai subjek tersebut dan boleh dikongsi bersama kerana saya tidak dapat cari di dalam JKR Strategic Framework 2012-2015.
answered Apr 24, 2015 in Miscellaneous msyahid 1,930 points 2 13 26
6 votes
1 answer 61 views
12 votes
2 answers 98 views
Bagaimanakah untuk mendapatkan perisian-perisian kejuruteraan ?
answered Jan 30, 2014 in Miscellaneous khudri 30,520 points 39 105 222
12 votes
1 answer 91 views
Back to basic especially untuk mereka yang berminat dengan concrete structure.
answered Dec 28, 2013 in Miscellaneous noorazmanr 14,970 points 12 52 137
4 votes
0 answers 11 views
Back to basic especially untuk mereka yang berminat dengan concrete strength.
asked Dec 26, 2013 in Miscellaneous Mohd Fairuz 27,620 points 73 158 200
11 votes
1 answer 91 views
Baru baru ini pasukan penyiasat dari JKR Ibu Pejabat telah turun padang untuk mengenal pasti individu yang bertanggungjawab keatas kepincangan yang berlaku seperti mana dalam lapuran audit tersebut. Kami( terlibat) menerima kedatangan mereka dengan tangan terbuka .. ... oleh Ibu Pejabat dalam usaha memastikan perkara yang sama tidak berulang selain mengeluarkan surat tunjuk sebab, amaran dll.
answered Dec 9, 2013 in Miscellaneous noorazmanr 14,970 points 12 52 137
4 votes
1 answer 51 views
http://en.wikipedia.org/wiki/SPSS
answered Nov 21, 2013 in Miscellaneous mdrozaiman 4,330 points 6 14 26
Help get things started by asking a question.
...