search
Log In

Recent questions without answers

1 vote
0 answers 7 views
Apakah tindakan yang boleh diambil terhadap bagi Pegawai dan Kakitangan Kerajaan yang tidak Hadir bekerja Tanpa Kebenaran? Apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan?
asked Jul 22 in Human Resource Management shdzain 16,730 points 20 42 118
1 vote
0 answers 3 views
Antara Rotary Frequency Converter dan Solid State Frequency Converter, yang mana satukah lebih baik dari segi prestasi, kos dan penyelenggaraan untuk digunakan dalam rekabentuk elektrik? Apakah kekurangan dan kelebihan bagi setiap satu?
asked Jul 14 in Electrical khairulezane 130 points 1 1 3
2 votes
0 answers 9 views
Apakah kaedah dan tatacara perolehan Wang Peruntukan Sementara (WPS) digunapakai dalam Kontrak Pengurusan Fasiliti (FM)?
asked Jul 7 in Fixed Asset (Tak Alih) ossiez 150 points 1 1 4
2 votes
0 answers 15 views
Adakah pihak JKR menyediakan garis panduan berkaitan bagi proses hak milik sambungan untuk pengambilan balik tanah bagi projek-projek pembinaan jalan?
asked Jul 7 in Civil adiniyy 320 points 2 4 8
3 votes
0 answers 10 views
Assalamualaikum, Saya ingin bertanya sekiranya Kumpulan Pelaksana ingin menyambung pelajaran di peringkat Sarjana. Adakah tersedia tawaran-tawaran yang bersesuaian seperti cuti belajar bergaji separuh atau sebagainya? Terima kasih terlebih dahulu atas pencerahan dan penjelasan
asked Jun 30 in Human Resource Management farhana89 320 points 1 3 9
1 vote
0 answers 17 views
Apakah yang dimaksudkan dengan pindahan Aset Alih dari PTJ kepada PTJ Persekutuan yang lain? Dan bagaimana prosedur pindahan aset tersebut?
asked Jun 21 in Moveable Asset (Alih) shdzain 16,730 points 20 42 118
1 vote
0 answers 8 views
Apakah planning yang telah/sedang/akan dibuat untuk roll out inisiatif IR4.0 di JKR?
asked Jun 17 in ICT safira 1,890 points 2 7 16
2 votes
0 answers 4 views
Sejauh mana penggunaan IR4.0 di JKR setakat ini?
asked Jun 17 in ICT safira 1,890 points 2 7 16
1 vote
0 answers 4 views
Mengenai perkembangan IR4.0 kepada JKR, di mana level JKR sekarang, serta apakah kekangan dan halangan yang dihadapi? Apakah tindakan yang perlu diambil dan apakah next step on going?
asked Jun 17 in ICT safira 1,890 points 2 7 16
1 vote
0 answers 4 views
Adakah JKR dalam perancangan untuk sediakan Pusat Data yang sesuai untuk IR4.0 memandangkan kemampuan ICT dan server sedia?
asked Jun 17 in ICT safira 1,890 points 2 7 16
1 vote
0 answers 6 views
Apakah tindakan yang perlu diambil terhadap tanah sediada, jika nilai plasticity index unbound material melebihi 6 dalam ujian makmal bagi kerja CIPR?
asked Jun 7 in Quality Management Pubalan 130 points 1 1 3
2 votes
0 answers 12 views
Ingin dapatkan senarai semak Lukisan Siap Bina bagi displin Arkitek sebagai rujukan pihak kami di JKR Negeri terutama di Bahagian Arkitek agar tidak ada kekurangan semasa penyerahan Lukisan Siap Bina oleh kontraktor.
asked May 19 in Architecture Nor Afandi 220 points 1 1 6
1 vote
0 answers 5 views
Di mana bahan-bahan buangan terjadual seperti barangan eletrik/eletronik, minyak terpakai, bateri kenderaan, bahan binaan, bahan kimia dan lain-lain bahan mudah terbakar?
asked May 17 in Fixed Asset (Tak Alih) shdzain 16,730 points 20 42 118
3 votes
0 answers 27 views
Siapakah yang bertanggungjawab ke atas Room Data Interaction semasa peringkat pembinaan bagi projek Konvensional, Konvensional Dalaman serta Reka dan Bina?
asked Apr 14 in Procurement Management MohdAliasjkr.88 280 points 1 1 5
5 votes
0 answers 19 views
Apakah kaedah terbaik yang boleh digunakan untuk menentukan kedudukan/lokasi air termination system bagi bangunan yang tinggi dan mengapa?
asked Apr 7 in Lightning Protection fasyraf 170 points 2 3
1 vote
0 answers 14 views
Apakah langkah-langkah untuk penukaran nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan berapa lama proses tersebut?
asked Mar 17 in Miscellaneous shdzain 16,730 points 20 42 118
3 votes
0 answers 18 views
Apakah peraturan membenarkan promosi daripada pembekal/ produk dalam majlis kerajaan dan menerima sumbangan pembiayaan daripada pembekal/ produk tersebut?
asked Feb 24 in Miscellaneous Nurul Huda 1,950 points 4 8 18
2 votes
0 answers 16 views
Dalam kes tersebut, siapakah yang perlu dilantik untuk peranan baharu? #MissCorporate
asked Feb 20 in Miscellaneous shdzain 16,730 points 20 42 118
4 votes
0 answers 23 views
Pihak perunding yang dilantik telah membuat bayaran bagi contribution IWK yang tiada dalam skop TOR perunding. Bayaran dibuat perunding bagi mempercepatkan proses kerja-kerja di tapak. Persoalan sekarang bolehkan HODT memperakukan bayaran tersebut seterusnya dibayar oleh HOPT?
asked Feb 7 in Contract Management md fahmi 270 points 1 4 6
6 votes
0 answers 30 views
Sekiranya sesuatu kerja cerun telah disiapkan mengikut spesifikasi kontrak dan bayaran telah dibuat tetapi masih belum membuat serahan kepada pelanggan, kemudian berlaku cerun runtuh akibat hujan luar jangka, adakah kerja-kerja pembaikan boleh dijadikan sebagai VO atas faktor bencana alam? adakah kontraktor layak untuk mendapat EOT untuk kerja pembaikan tersebut?
asked Jan 27 in Contract Management FahmiNazri 180 points 1 3
...