search
Log In

Questions by AHMADSHAYUTI

3 votes
1 answer 57 views
1. Apakah rujukan (punca kuasa) yang digunakan untuk dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga? 2. Lantikan sebagai Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga adalah secara berpasangan, bolehkah pembuka sebutharga membuka dan menyemak sebutharga tersebut ... Sebutharga adalah sulit. Adakah pembuka dan penilai dibenarkan membawa keluar dokumen sebutharga daripada bilik pembuka dan penilaian?
asked May 3, 2021 in Contract Administration
5 votes
1 answer 47 views
Adakah kaedah perolehan projek mempengaruhi penyediaan ACDA? Projek apakah yang diharuskan untuk penyediaan ACDA? Bilakah ACDA perlu dilaksanakan?
asked Dec 13, 2020 in Contract Administration
15 votes
2 answers 119 views
Apakah tindakan yang boleh diambil oleh Pegawai Penguasa (SO) sekiranya pihak kontraktor masih gagal menyerahkan Penjadualan Program Kerja (CPM) (untuk 3 bulan pertama) setelah 14 hari dari tarikh terima SST? Sekiranya surat peringatan telah dikeluarkan, apakah tindakan lain yang boleh diambil terhadap pihak kontraktor berdasarkan kontrak?
asked Aug 10, 2018 in Contract Administration
11 votes
1 answer 37 views
Apakah Peranan dan Tanggungjawab (RnR) Penolong Jurutera JA29 ? Adakah RnR Penolong Jurutera JA29 berlainan dari setiap negeri? Dimanakah rujukan RnR Penolong Jurutera JA29 boleh didapati?
asked Aug 10, 2018 in Integration Management
...