search
Log In

Questions by AHMNasir

14 votes
2 answers 75 views
Disini sukacita saya mengangkat cadangan agar Users J-CoP yang memperolehi mata yang tinggi diberikan sijil penghargaan . Ini adalah bertujuan meningkatkan penggunaan J_ CoP Cafe' .
asked Feb 24, 2014 in Stakeholders Management
9 votes
4 answers 199 views
Di sini saya ingin mengangkat cadangan kepada pihak Pengurusan Tertinggi JKR Malaysia agar dapat melaksanakan pertukaran pegawai secara dalaman di Negeri masing-masing kecuali pegawai di gred 54 keatas.Ini adalah bertujuan untuk mengurangkan rayuan penangguhan/ ... Situasi ini akan menyebabkan pihak Pengurusan Tertinggi JKR Malaysia mengalami tekanan yang tidak sepatutnya. Sekian, terima kasih.
asked Feb 24, 2014 in Human Resource Management
6 votes
2 answers 246 views
Masih terdapat Jawatan Pengarah JKR Negeri hanya pada Gred J52 & J54 sahaja sedangkan Setiausaha Kerajaan Negeri pada Gred Jusca C & B.Ini merupakan jurang yang ketara di antara Pengarah JKR Negeri & Pegawai tertinggi Kerajaan Negeri. Adakah perancangan JKR untuk menaikkan gred Pengarah JKR Negeri kepada gred yang setara dengan Setiausaha Kerajaan Negeri ?
asked Feb 24, 2014 in Human Resource Management
15 votes
1 answer 54 views
Salam, Adakah semua pendapat/maklumbalas/aduan dari pegawai-pegawai JKR didalam J _CoP mendapat perhatian pihak pengurusan atasan JKR ?
asked Feb 20, 2014 in Stakeholders Management
10 votes
1 answer 36 views
Pada masakini terdapat banyak website jabatan kerajaan di Malaysia yang telah mewujudkan maklumat mengenai info banjir untuk hebahan awam seperti : 1. JKR - E - bencana 2. JPS - info banjir 3. MKN (Majlis Keselamatan Negara ) 4. JAS (Jabatan Alam ... . Dengan ini maka pembaziran masa & kewangan dapat dielakkan serta maklumat dapat dikongsi bersama oleh pihak-pihak yang berkepentingan.Terima kasih.
asked Feb 20, 2014 in Stakeholders Management
7 votes
2 answers 129 views
Apakah nasib pegawai lantikan secara kontrak ? Akan dilantik secara tetap atau ditamatkan perkhidmatan setelah tamat tempoh kontrak? Diharapkan pegawai lantikan kontrak ditawarkan jawatan tetap sebelum tamat tempoh kontrak kerana banyak komitmen yang perlu diselesaikan seperti ... kereta, hutang kahwin dan lain-lain lagi. Sekian diharap mendapat perhatian pihak atasan pengurusan JKR.Terima kasih.
asked Feb 19, 2014 in Human Resource Management
10 votes
4 answers 163 views
Bagaimanakah peranan SKALA membantu mempercepatkan penyiapan projek & elak projek sakit ?
asked Feb 19, 2014 in Project Management
11 votes
2 answers 46 views
J - Cop Portal adalah baik kerana memberi peluang kepada semua warga JKR untuk buat aduan, komen & pandangan secara dalaman. Adalah diharapkan komen-komen ,aduan & pandangan mendapat perhatian semua pihak di dalam JKR khususnya pihak atasan JKR. Tahniah kepada semua pegawai & kakitangan yang telah memberikan komitmen sehingga wujudnya portal J - Cop ini.
asked Feb 19, 2014 in Stakeholders Management
7 votes
1 answer 84 views
Difahamkan bahawa semua kenderaan JKR tidak dilindungi insuran.Adakah pemandu-pemandu dikenakan surcaj jika berlaku kemalangan semasa menjalankan tugas?
asked Feb 19, 2014 in Human Resource Management
...