search
Log In

Answers by Haslina

2 votes
67 views
Is it normal for the strength of concrete at 7 days to be way above the design strength ?
answered Jan 11 in Structure
3 votes
102 views
Dimanakah rujukan yang menyatakan NCP perlu ditutup dalam masa 14 hari dan apa yang perlu dibuat oleh pihak JKR jika NCP gagal ditutup dalam 14 hari?
answered Apr 2, 2021 in Quality Management
3 votes
98 views
Adakah Bahagian Kewangan di setiap cawangan dibenarkan untuk membuat pembayaran bagi tuntutan elaun makan/harian berkursus dengan tempoh 1 hari atau lebih yang dilaksanakan secara maya (online)? Sekian, terima kasih.
answered Feb 22, 2021 in Human Resource Management
7 votes
94 views
Pengurusan Kontrak adalah sebahagian daripada pengaruh mencapai kesuksesan objektif projek. Kompetensi dan amalan terbaik serta kefahaman intipati kontrak dapat merencanakan ekspektasi win-win situation' pihak berkepentingan dlm kontrak. Kewujudan CIPAA sedikit sebanyak telah memberi impak ... tentang perkara ini....jom sama-sama memberi pandangan dan buah fikiran ke arah penambahbaikan......
answered Jul 16, 2020 in Contract Management
4 votes
43 views
Seperti yang sedia maklum, projek pembinaan layak mendapat EOT bagi menggantikan tempoh PKP. Namun, pekara yang melibatkan projek jalan yang aktif, contohnya projek yang menggunakan TMP bagi laluan kontra untuk projek pelebaran jalan/pembinaan jambatan adakah ... expenses. Bagaimana pula projek jalan yang melibatkan kerja kecemasan/kritikal di dalam tempoh PKP? mohon pandangan tuan/puan.
answered Jul 16, 2020 in Contract Management
4 votes
78 views
Isu dan masalah pothole di atas permukaan jalan memerlukan strategi mitigasi mantap bagi mencegah kecelakaan/kemalangan di jalan raya. Strategi #zeropothole merupakan sebahagian janji yang telah diberikan dalam memastikan 100% jalan tiada isu pothole. Adakah ... mampan terutama pencapaian ideologi customer satisfaction & safety serta menangkis tekanan perundangan (legal) ke atas organisasi.
answered Jun 23, 2020 in Road
1 vote
109 views
Why Project Managenent Plan (PMP) is not widely used in JKR?
answered Mar 16, 2020 in Time Management
3 votes
26 views
Teknik pembelajaran yang bagaimanakah yang diharapkan oleh peserta kursus apabila menghadiri sesuatu kursus anjuran CREaTE?
answered Mar 16, 2020 in Miscellaneous
2 votes
64 views
Adakah relevan penggunaan telefon dalam kontrak dibekalkan untuk pejabat tapak tapi pada hakikatnya perlukan data untuk laporan bergambar yang dipohon oleh HOPT, ICU, Pelanggan, CPAB dll?
answered Nov 12, 2019 in Contract Administration
1 vote
52 views
Aspek Keselamatan, Kesihatan & Alam Sekitar tidak begitu dititikberatkan dalam projek seliaan JKR. Mencadangkan agar mewujudkan pasukan Keselamatan, Kesihatan & Alam Sekitar (SHE) dalam projek JKR. Pasukan ini perlu mempunyai kompentesi dalam bidang SHE seperti ... ini dapat memantau perlaksanaan SHE dan memantau tugas dan perlaporan SHO yang dilantik oleh kontraktor bagi projek seliaan JKR.
answered Nov 12, 2019 in Project Management
4 votes
102 views
Bagaimana kita boleh membudayakan pengurusan pengetahuan (knowledge management) di JKR Malaysia?
answered Jun 20, 2019 in Miscellaneous
3 votes
83 views
Bolehkah Wakil Pegawai Penguasa Utama dilantik lebih dari satu iaitu sebagai Wakil Pegawai Penguasa 1 dan Wakil Pegawai Penguasa 2? Dengan skop tugasan yang sama dan kuasa klausa kontrak yg sama, tetapi dinyatakan bahawa "Wakil Pegawai 1 dan 2 perlu berbincang bersama untuk sebarang keputusan, dan sekiranya masih tidak selesai ia perlu dirujuk kepada P.P."
answered Jun 12, 2019 in Contract Management
2 votes
34 views
Berapa kerapkah JKR mengadakan perbincangan dikalangan HOPT, HODT, Projek Team dan Pihak Senggara untuk membincangkan isu-isu seperti berikut:- Keberkesan penggunaan bahan pembinaan. Lukisan perincian special detailing untuk bearing, expansion joint, mechanical ... pemasangan. Teknologi baru bahan pembinaa. Kelasakan bahan pembinaan dan masalah penyenggaraan yang sering dihadapi pihak senggara.
answered Jun 12, 2019 in Structure
5 votes
144 views
Mengapa SPB tidak dibuat aplikasi apps di mana borang2 diisi di dalam tab/hp? Sistem ini akan mengurangkan penggunaan kertas dan mudah untuk ditracking oleh pegawai2 semasa mengurus projek.
answered Jun 12, 2019 in Project Management
1 vote
110 views
Seringkali kita mendengar isu kemudahan kenderaan adalah terhad di pihak HOPT dan HODT JKR. Bila projek telah tamat, kenderaan hendaklah dipulangkan dan apabila PK4.6 berkuatkuasa dan diaplikasikan, keputusan JKPMK tidak menyebelahi pihak HOPT dan HODT untuk peroleh kenderaan. Ini kerana PK4.6 lebih memberikan penekanan penggunaan kemudahan kenderaan projek kepada pihak Pegawai Penguasa (P.P.).
answered Apr 23, 2019 in Procurement Management
3 votes
192 views
Sekiranya isu ini terus ada, saya bimbang staff jkr akan putus asa/hilang minat utk tanya soalan2 lagi... Pihak SME patut terus aktif untuk jawab soalan2.yang dikemukakan..... sekadar pandangan saya...
answered Sep 20, 2014 in Helpdesk
2 votes
136 views
Kerap kali kursus pengurusan projek kurang mendapat sambutan dari HOPT, walaupun hakikat sebenarnya kompetensi pengurusan projek amat penting bagi memastikan kejayaan sesuatu projek. Apakah kerana kursus pengurusan projek banyak mengandungi teori sahaja atau HOPT terlalu sibuk sehingga tiada masa menghadiri kursus.
answered Aug 13, 2014 in Project Management
...