search
Log In

Answers by MFirdaus

4 votes
25 views
Apakah syarat yang diperlukan bagi seseorang pegawai melayakkan membuat pinjaman komputer. Bagaimana dengan tempoh maksima bayaran balik?
answered May 29 in ICT
1 vote
30 views
Di mana bahan-bahan buangan terjadual seperti barangan eletrik/eletronik, minyak terpakai, bateri kenderaan, bahan binaan, bahan kimia dan lain-lain bahan mudah terbakar?
answered May 19 in Fixed Asset (Tak Alih)
1 vote
12 views
Apakah had nilai perolehan melalui wang panjar runcit dan syaratnya?
answered May 19 in Miscellaneous
2 votes
28 views
Bolehkah pembelian terus sehingga RM20,000 dibuat kepada pembekal yang sama? Juga dilaksanakan untuk semua jenis perolehan bekalan dan perkhidmatan?
answered May 19 in Miscellaneous
3 votes
34 views
Dahulu, JKR dibekalkan dengan tenaga tukang yang mahir dan tahap kompetensi yang tinggi terutama untuk kerja-kerja penyelenggaraan jalan, Namun kini kakitangan tukang semakin kurang disebabkan oleh kebanyakkan penyelenggaraan telah diserahkan kepada pihak konsesi. Apakah inisiatif JKR untuk menambahbaik perjawatan bagi kakitangan tukang ini, atau terus dijumudkan?
answered Mar 10 in Human Resource Management
1 vote
64 views
Adakah bayaran elaun/saguhati kepada penceramah yang menyampaikan kursus/ceramah/perkongsian ilmu melalui kaedah video conference/webinar layak dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan seperti peraturan kewangan sedia ada yang berkuatkuasa ? Terima kasih.
answered Feb 14 in Human Resource Management
...