search
Log In

Recent activity by Mohd Isa Sulaiman

3 answers 80 views
Sedia maklum, pelaksanaan pusingan tugas perlu mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2004 (Panduan Pertukaran Pegawai Awam) dan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 (Panduan Pengurusan Pejabat). Apakah bidang atau tugas kritikal yang wajib dibuat pusingan kerja supaya dilihat mematuhi integriti?
answered Aug 10, 2018 in Human Resource Management
1 answer 54 views
Perlu atau tidak Penolong Jurutera terumatanya di daerah tukarkan setiap 5-8 tahun?
answered Aug 10, 2018 in Human Resource Management
3 answers 72 views
Apakah jenis ujian yang harus dijalankan terhadap lapisan tack coat sebelum overlay dibenarkan demi menjaminkan bahawa tahap bonding ikut kehendak rekabentuk telah tercapai? Apakah tahap viscosity bituminous binder dalam tack coat yang biasa diamalkan dan dibenarkan? ... viscosity tack coat itu demi mengesahkan bahawa ia berada ditahap yang dibenarkan supaya ia mampu memudahkan proses kerja?
answered Aug 10, 2018 in Pavement
4 answers 741 views
1 answer 1.9K views
4 answers 94 views
Fasa pengurusan projek dari peringkat perancangan projek sehingga peringkat penyerahan projek
answered Oct 26, 2013 in Assets & Facilities Management
5 answers 170 views
JKR merupakan agensi teknikal terulung di Malaysia. Dan usia JKR telah menjangkau 140 tahun. Walaubagaimanapun, budaya dan cara kerja masih lagi tidak berubah malah sukar pula untuk menerima perubahan. Seharusnya kita mempunyai sikap sebagaimana ... seharusnya mempunyai sikap berlumba-lumba untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik atau mungkin menghasilkan sesuatu inovasi untuk kebaikan semua.
answer edited Oct 25, 2013 in Human Resource Management
...