search
Log In

Questions by Muham Zaini Hamzah

18 votes
1 answer 31 views
Bila dilihat dari bilangan entry soalan yang dikemukakan dalam J-CoP dan maklum balas terhadap soalan yang diberikan, secara kasarnya bolehlah dirangkumkan bahawa Urus Setia J-CoP telah berjaya menambat minat pegawai teknikal untuk turut bersama berkongsi masalah dan ... ini terus relevan dan tetap menarik minat semua untuk sentiasa bersama dan tidak kecewa kerana soalan tidak dijawab.....
asked Jan 23, 2017 in Helpdesk
20 votes
3 answers 98 views
Pada pandangan saya forum J-CoP Cafe ini juga sebaiknya terbuka kepada soalan-soalan bukan teknikal. Mungkin soalan-soalan yang menyentuh persoalan harian juga boleh dikemukakan. Ini mungkin boleh menjadi pemangkin kepada lebih ramai lagi pengguna forum ini. Apa pendapat admin dan pengguna mesra yang lain?
asked Oct 9, 2015 in Human Resource Management
...