search
Log In

Recent activity by NikAinun

3 answers 119 views
Projek JKR akan lebih kerap diaudit dengan arahan supaya Laporan Ketua Audit Negara dikeluarkan 3 kali setahun berbanding dengan sekali setahun sebelum ini. JKR perlu lebih bersedia untuk diaudit supaya setiap projek yang diaudit boleh dielakkan daripada disenaraikan dalam ... yang perlu kita buat? Apa ilmu dan pengetahuan lebih yang perlu kita ada/perolehi untuk menghadapi sesi audit ini?
asked May 5, 2014 in Stakeholders Management
3 answers 115 views
Macam mana nak letak projek mereka as top priority jika JKR ada beratus projek? Make them FEEL LIKE their project is no. 1, but reality nya, it is easier said than done. What's your take on this? Mari kita fikir bersama kearah kecemerlangan JKR.
asked May 3, 2014 in Stakeholders Management
7 answers 215 views
Kebelakangan ini ada sebilangan kakitangan JKR yang 'menolak' dari ditempatkan menjadi pengurus projek di tapak projek. Adakah menjadi pengurus projek (project manager) bukannya satu penghormatan?
answered Apr 15, 2014 in Human Resource Management
1 answer 181 views
2 answers 41 views
JKR ada 3 bisnes utama,.. Pengurusan Projek, Khidmat Pakar dan Pengurusan Aset. Keperluan Pengurusan Projek seperti Guidelines, manual,... seperti PMP, Risk Management disediakan oleh PROKOM, keperluan Pengurusan Aset disediakan oleh Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Senggara (BPKS), so siapa yang melihat keperluan untuk Cawangan-Cawangan Pakar??
answered Apr 14, 2014 in Stakeholders Management
11 answers 799 views
Sila beri pandangan tuan/puan. Jika tak jelas apa itu BIM, saya akan dalam forum ini dari masa ke semasa. Suka saya petik kata-kata Chloe Smith, Parliamentary Secretary (Government UK, 22 Mar 2013) "We want the UK to remain global pioneers, so by 2016 ... marketplace and new ways of working like BIM will help to keep the UK at the forefront of digital technology innovation and attract investment"
answered Apr 14, 2014 in BIM
7 answers 399 views
Di dalam perlaksanaan BIM di JKR, adakah wajar untuk pihak HODT menyerahkan softcopy reka bentuk kepada pihak kontraktor untuk memudahkan lukisan "as-built" dibuat oleh pihak kontraktor?
answered Apr 14, 2014 in BIM
7 answers 176 views
Banyak soalan yang tidak dijawab dan saya khuatir mereka yang join dalam JCop akan tidak aktif lagi jika ianya berterusan. Sebab itu saya ada cadangkan ada Champion untuk memantau perkara ini.
answered Apr 14, 2014 in Stakeholders Management
4 answers 76 views
Saya dapati amalan pengurusan risiko dalam projek saya kurang efektif kerana tidak dilaksanakan sepenuhnya.
answered Dec 11, 2013 in Project Management
1 answer 26 views
2 answers 114 views
Menyebabkan jadual perancangan projek terpaksa diubah banyak kali dan pihak JKR terpaksa menjawab kepada pihak pelanggan, sesetengahnya kerana kelemahan dalaman JKR sendiri.
answered Dec 7, 2013 in Stakeholders Management
3 answers 213 views
Ini adalah untuk menyediakan tenaga kerja yang lebih kompeten dan lebih bersedia untuk bertugas. Ianya juga dapat mengurangkan kesilapan-kesilapan yang mungkin dilakukan oleh pegawai-pegawai baru ini.
answered Dec 7, 2013 in Human Resource Management
11 answers 146 views
Penggunaan J-Cop telah mendapat sambutan hangat. Apakah perancangan seterusnya untuk memperluaskan penggunaannya? Bagaimanakah keberkesanannya akan diukur?
answered Dec 6, 2013 in Human Resource Management
1 answer 195 views
Kebelakangan ini terdapat beberapa projek yang menghadapi sistem lif yang tidak berfungsi dengan efisyen selepas projek diserahkan menyebabkan pihak Agensi Pelanggan membuat andaian bahwa seolah-olah JKR menyerahkan bangunan yang kurang sempurna atau 'defective', atau ... semua sistem Mekanikal & Elektrik berfungsi dengan sempurna sebelum projek diserahkan. Apa tindakan JKR dalam hal ini.
asked Dec 5, 2013 in Mechanical
2 answers 239 views
8 answers 471 views
Adakah tempoh 3 tahun penempatan dan pertukaran pegawai JKR di sesuatu cawangan mencapai matlamat serta objektif JKR?
answered Dec 5, 2013 in Human Resource Management
2 answers 140 views
Pihak pelangan telah tidak berpuashati dan merayu kepada JKR supaya memaklumkan kepada pihak kementerian pelanggan dahulu bagi setiap VO dan EOT kerana ianya melibatkan tambahan kos yang mereka terpaksa juga merancang semula untuk mendapatkan peruntukan tambahan dan logistik.
answered Nov 26, 2013 in Project Management
...