search
Log In

Recent activity by Nurul Azwin Junaidi

2 answers 37 views
Berapa lamakah masa yang diambil oleh pihak Forensik Geoteknik, Cawangan Kejuruteraan Geoteknik (CKG) untuk menyediakan laporan pemeriksaan setelah lawatan tapak dilakukan?
asked Sep 23, 2020 in Technical & Contract Admin
2 answers 72 views
Sekiranya sesuatu kawasan tersebut telah mendap, bagaimana saya ingin tahu dalam masa akan datang akan berlaku lagi pemendapan atau tidak?
asked Sep 23, 2020 in Technical & Contract Admin
1 answer 62 views
Apakah faktor-faktor yang menyebabkan runtuhan tanah pada sesuatu cerun itu berlaku?
asked Sep 17, 2019 in Geotechnical
2 answers 91 views
Berdasarkan data BoreHole yang telah diperolehi, berapakah sela jarak yang sesuai untuk melaksanakan ujian BoreHole bagi sesuatu projek jalan?
asked Sep 10, 2019 in Geotechnical
1 answer 51 views
Terdapat item pembelian mesin di dalam item lump sum tersebut yang dikatakan tiada keperluan untuk dibeli. Adakah kerajaan boleh membuat pemotongan bayaran terhadap item lump sum tersebut?
answer selected Sep 9, 2019 in Technical & Contract Admin
...