search
Log In

Questions by RoslinaM

3 votes
0 answers 20 views
Berdasarkan piawai JKR, untuk bilik darjah terdapat 6 bilangan lampu dan 3 bilangan kipas. Bolehkah diubahsuai mengikut kesesuaian dan keadaan semasa sekolah? Contohnya ditambah bilangan lampu menjadi 9 bilangan dan kipas menjadi 6 bilangan untuk bilik darjah.
asked May 18 in LV (Low Voltage)
9 votes
1 answer 36 views
Cadangan supaya bahan-bahan yang diluluskan di dalam J-MAL turut disertakan gambar selain daripada no model bahan supaya lebih senang untuk dirujuk.
asked Jul 12, 2017 in Project Management
28 votes
2 answers 120 views
Seperti sedia maklum,praktis JKR untuk memohon pertukaran adalah dengan mengisi borang secara manual.Saya cadangkan supaya permohonan ini boleh dibuat secara online seperti mana cikgu-cikgu yang menggunakan sistem egtukar.Permohonan cuti boleh diisi secara online dalam HRMIS dan apakata kalau kita upgrade juga permohonan pertukaran dalam sistem.
asked Nov 2, 2015 in Human Resource Management
48 votes
8 answers 346 views
Jika Whatsapp dijadikan sebagai medium rasmi,elaun untuk pihak bawahan wajar diberikan selaras dengan elaun yang diperolehi oleh pihak atasan.
asked Sep 29, 2015 in Project Management
24 votes
1 answer 93 views
Kebiasaannya amalan bagi sesetengah bahagian adalah mencalonkan kakitangan mengikut turutan tanpa menitikberatkan prestasi kerja kakitangan. Wajarkah amalan ini diteruskan?
asked Sep 27, 2015 in Human Resource Management
...