search
Log In

Recent activity by SaifulFazli

2 answers 75 views
Terdapat perbezaan diantara penerangan di dalam J-Pedia yang menyatakan J-Cop adalah JKR Community of Practice tetapi tajuk besar J-Cop dinyatakan JKR Communities of Practice.
answer selected Jun 24, 2015 in Helpdesk
3 answers 142 views
Pada masa kini, pekeliling JPA hanya menyatakan kadar bayaran penceramah dalaman dibayar berdasarkan gred berbanding penceramah luar yang dibayar berdasarkan tahun pengalaman dan kepakaran serta kelayakan akademik. Ini kerana kebanyakkan pegawai di JKR ramai mempunyai kelayakkan akademik yang tinggi seperti master dan PHD yang seharusnya dibayar mengikut kelayakan akademik berbanding Gred Jawatan.
answer selected Jun 17, 2015 in Human Resource Management
1 answer 94 views
Negara Malaysia mempunyai banyak bangunan warisan yang unik dari segi struktur dan rekabentuk. Bangunan warisan ini penting untuk dipulihara kerana dari segi sejarah yang dimiliki dan kepentingannya untuk dikekalkan bagi generasi masa hadapan (Ramli, 2011). Usaha ... oleh JKR penting atau tidak? Dan apakah kaedah yang harus dikenalpasti bagi mengurus projek konservasi jika ianya penting?
answer selected Apr 13, 2015 in Quality Management
1 answer 113 views
Pada ketika ini atas desakan arus politik semasa menyatakan JKR tidak lagi relevan malah ada menyalahkan JKR di dalam pelaksanaan projek yang tidak berjaya. ( Laporan Audit Negara). 100 tahun lebih usia JKR seharusnya menampakkan kejayaan atau keunggulan yang ... Adakah perlunya mengilap dan melahirkan kepimpinan pelapis muda yang dapat membentuk JKR di masa hadapan. Fikir - fikirkan...?
asked Apr 8, 2015 in Human Resource Management
8 answers 225 views
JKR banyak terlibat dalam pelaksanaan projek-projek berkaitan pemuliharaan bangunan warisan. Dalam melaksanakan projek-projek sedemikian ianya melibatkan perundangan seperti Akta Warisan Kebangsaan 2005 dan Garis Panduan Pemuliharaan Bangunan Warisan 2012 oleh Jabatan ... bersejarah seperti contoh Bangunan Sultan Abdul Samad dan Bangunan Parlimen yang telah diwartakan sebagai Warisan Kebangsaan.
asked Apr 7, 2015 in Risk Management
...