search
Log In

Recent activity by Sitilaila

0 answers 22 views
Kenapakah CI dilaksanakan di bawah skim J sahaja?
asked Sep 27, 2020 in Human Resource Management
0 answers 10 views
Sekiranya peratus CI tidak mencapai sasaran yang ditetapkan, apakah tindakan yang dikenakan pada cawangan / negeri selain surat tunjuk sebab perlu dikemukakan?
asked Sep 27, 2020 in Human Resource Management
0 answers 19 views
Sejauh manakah Pelan Integriti dapat membantu JKR dalam menangani isu di kalangan kakitangan yang terlibat dibawah isu - isu Integriti? Sejauh manakah hebahan berkenaan Pelan Integriti ini telah dilaksanakan di semua peringkat?
asked Sep 27, 2020 in Human Resource Management
2 answers 54 views
Semoga dengan adanya AUDIT SPKKP dapat membantu JKR dalam menyelesaikan masalah yang berkait dengan kesihatan dan keselamatan pekerja di tapak bina dan premis jabatan.
asked Jul 28, 2020 in Project Management
2 answers 90 views
Terdapat 4 peringkat Gerbang Nilai (GN 1, 2, 3, 4) yang perlu dilaksanakan. Apakah cabaran besar dan di peringkat manakah kebiasaannya isu timbul? Apakah metadologi yang berkesan digunapakai dalam menangani isu dan cabaran ini?
asked Apr 30, 2020 in Scope Management
1 answer 67 views
Salah satu penjadualan yang popular digunakan oleh pengurus projek adalah teknik Carta Gantt. Mengapakah kita menggunakan Carta Gantt dalam melaksanakan projek? Apakah kelebihan teknik ini berbanding teknik lain seperti teknik CPM/PERT?
asked Apr 26, 2020 in Quality Management
1 answer 53 views
Bagaimana sistem ini dibangunkan? Apakah kandungan (content) dlm Sistem HRMIS? Sejauh mana pekerja JKR mengguna pakai sistem tersebut?
asked Apr 7, 2020 in Human Resource Management
1 answer 87 views
Apakah yang dimaksudkan dengan penarafan hijau pH? bagaimana kaedah perlaksanaan di JKR Malaysia?
asked Sep 22, 2019 in Green
1 answer 59 views
Di manakah peluang atau ruang kerjaya bagi kumpulan pelaksana untuk meningkatkan taraf pendidikan/kelulusan kami untuk ke tahap yang lebih tinggi selain mengisi jawatan kenaikkan pangkat/pemangkuan?
asked Sep 22, 2019 in Human Resource Management
1 answer 77 views
Bagaimana aplikasi Competency Indentification (CI) dilaksanakan di JKR dan apakah faedah daripada CI yang dijalankan?
asked Sep 22, 2019 in Human Resource Management
2 answers 42 views
Apakah yg dimaksudkan sistem GIS?
asked Jul 18, 2019 in Human Resource Management
1 answer 65 views
Apakah yang dimaksudkan dengan Program Pensijilan PM di bawah program CBAS JKR?
asked Jul 18, 2019 in Human Resource Management
...