search
Log In

Answers by TanCK

5 votes
119 views
Assalamualaikum dan Salam sejahtera Saya memohon pencerahan berkaitan lukisan piawai (PAP) yang digunakan oleh JKR. Seringkali dilihat masih terdapat kekurangan dan kelemahan lukisan piawai sediada dan masalah yang sama sering berulang. Adakah urusetia lukisan Piawai (PAP) ... sama kerana ia boleh menyebabkan pertambahan kos, kelewatan kerja di tapak. Mohon pencerahan tuan/puan yang lebih arif.
answered Sep 16, 2019 in Miscellaneous
5 votes
80 views
Bagimana kita nak mengenali Perunding mengikut bidang pengkhususan atau kepakaran mereka?
answered Sep 13, 2019 in Stakeholders Management
5 votes
145 views
Dalam pengisian site diary, siapa sebenarnya dipertanggungjawab untuk mengisi?
answered Jul 30, 2019 in Contract Management
5 votes
35 views
Sedia maklum, terdapat JKR Negeri kurang melaksanakan Program Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) di negeri masing-masing. Apakah program yang sesuai dijalankan CSR oleh JKR Negeri? Adakah pelaksanaan kerja secara jabatan boleh dianggap salah satu program CSR JKR?
answered Jul 29, 2019 in Stakeholders Management
4 votes
50 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Keseronokan bekerja merupakan perkara yang penting bagi sesebuah institusi kerajaan seperti JKR untuk mencapai misi dan visi. Perkara ini perlu di ambil berat oleh mana-mana Ketua Jabatan bagi memastikan pekerja tidak ... bebanan kerja yang semakin bertambah memandangkan penambahan kumpulan pengurusan dan professional yang semakin bertambah? Sekian, Terima Kasih
answered Jul 4, 2019 in Human Resource Management
3 votes
68 views
[Kemaskini @ 5 Julai 2019] Kerja menaiktaraf Portal JCoP Cafe telah selesai dijalankan. Pihak pentadbir memohon kerjasama pengguna portal untuk memajukan sebarang maklumbalas sekiranya terdapat sebarang masalah atau gangguan yang dihadapi kepada Khairil Hizar Md Khuzaimah melalui emel: hizar.jkr[a]1govuc.gov.my.
answered Jun 25, 2019 in Helpdesk
3 votes
185 views
Bolehkah Pegawai Tadbir Diplomatik (PTD) yang tiada background teknikal dilantik sebagai Pegawai Penguasa Projek/Projek Director?
answered Jun 25, 2019 in Scope Management
4 votes
67 views
Ingin bertanya.. Ada satu projek design & built lump sum untuk kerja-kerja tanah...skop kerja mmg dah clear semasa nego...then masa construction, sebahagian kawasan x boleh siap sebab ada rock... Item untuk rock excavation mmg ada diperuntukkan ... dimana bahagian kerja yang tidak siap terpaksa dipotong kerana kontraktor gagal menyiapkan skop kerja yang telah dipersetujui di dalam kontrak asal..
answered Jun 14, 2019 in Project Management
3 votes
247 views
Apakah risiko yang paling tinggi dalam sesuatu projek?
answered Jun 13, 2019 in Risk Management
1 vote
154 views
Adakah pegawai JKR yang bidang tugasnya hanya sebagai auditor dalam projek Reka dan Bina patut dipersalahkan jika sesuatu projek tidak mencapai kualiti yang ditetapkan?
answered May 29, 2019 in Project Management
4 votes
84 views
Ingat bertanya..untuk struktur lama contohnya box culvert atau bridge. Cawangan mana yang boleh dirujuk untuk minta buat structure assessment (forensics)? Terima Kasih
answered May 24, 2019 in Structure
6 votes
123 views
Dalam pelaksanaan projek perlu ada komitmen dari semua pihak dari client, kontraktor sampai la ke stakeholder. Sekiranya komitmen itu hanya di pihak client, rasanya takkan ke mana. Oleh itu boleh kita bincangkan apa strategi yang digunakan oleh sahabat2 semua sekiranya projek mengalami kelewatan?
answered May 17, 2019 in Risk Management
6 votes
64 views
Sebelum BIM dilaksana di JKR, ianya digambarkan sebagai penyelesai masalah JKR di dalam sistem penyampaian projek JKR. Di dalam pelaksanaan projek JKR sehingga kini, adakah objektif penggunaan BIM ini tercapai. Sekiranya masih belum mencapai objektif, apakah tindakan warga JKR yang diperlukan untuk mencapai objektif penggunaan BIM ini.?
answered May 10, 2019 in BIM
3 votes
80 views
Adakah kontraktor boleh memohon EOT atas sebab keadaan sebenar di tapak berbeza dengan laporan SI dimana terdapat kaviti luar jangka yg sebabkan kerja cerucuk mengambil masa lama untuk disiapkan? Dan adakah SO boleh mengesyorkan kpd Jkuasa dan apakah klausa (Sek 43) yang sesuai?
answered May 9, 2019 in Contract Management
4 votes
86 views
SEKARANG INI MENJADI TREND PEMBEKAL HANYA SERTAKAN TEST REPORT SIRIM UNTUK KELULUSAN BAHAN. MOHON PANDANGAN SEMUA.
answered May 7, 2019 in Building
6 votes
196 views
Selepas 147 tahun, pegawai JKR masih lagi tidak tahu bagaimana dinding bata patut didirikan. Apa komen anda?
answered Apr 19, 2019 in Architecture
3 votes
271 views
Bolehkah perunding dilantik sebagai Wakil Pegawai Penguasa?
answered Mar 26, 2019 in Contract Management
6 votes
119 views
Dalam projek Reka dan Bina, terdapat Independence Checker (ICE) yang tidak menjalankan peranan sbg 'checker' dengan baik. Sehinggakan selaku HODT, kita juga perlu menyemak dan memberi ulasan kepada ICE tersebut (CHECK THE CHECKER). Mohon pandangan.
answered Mar 22, 2019 in Structure
4 votes
50 views
Berapakah saiz minimum diameter weephole utk bridge abutment?
answered Mar 14, 2019 in Structure
3 votes
24 views
Terdapat kekeliruan terma atau istilah yang digunapakai dalam kontrak Facility Management iaitu Corrective Maintenance dan penukaran Retrofit & Refurbishment kepada Repair or Replace. Justeru itu, mohon pencerahan: i) perbezaan antara istilah retrofit & refurbishment dan repair & replacement. ii) perbezaan corrective maintenance dengan repair & replace.
answered Feb 27, 2019 in Contract Administration
6 votes
45 views
Soalan saya adalah kerana terdapat segelintir pengajar yang mengajar kursus-kursus tidak mempunyai skill lansung dalam mengajar... Input yang mereka berikan sangat berguna..tapi cara penyampaian sangat tidak berkesan.. oleh yang demikian maklumat yang disampaikan ... tidak lagi dicadangkan untuk masa akan akan datang kerana implikasi dari penceramah yang tidak berkualiti dari segi penyampaian.
answered Feb 21, 2019 in Human Resource Management
4 votes
52 views
saya kurang setuju dengan stateeement" green building is a sustainability building", saya berasa sustainability cuma salah satu elemen pengukuran bagi green building sahaja, bukan semestinya green building tu adalah lestari building.
answered Feb 8, 2019 in Green
4 votes
81 views
Gambar diatas adalah struktur ‘pier’ bagi satu ‘brigde span’. Berdasarkan gambar tersebut apakah fungsi struktur pada bahagian kiri dan kanan ‘pier’ tersebut yang di bina daripada 'reinforce concrete', dan adakah binaan struktur itu kekal atau cuma sementara?
answered Dec 31, 2018 in Human Resource Management
3 votes
68 views
Adakah tanggungjawab arkitek cuma sehingga ke siling sahaja tidak termasuk lepas pada siling seperti ikatan dan sambungan kepada struktur? Adakah dibenarkan penggunaan saiz wire yang lebih kecil daripada saiz yang dinyatakan di dalam spesifikasi JKR untuk mengantung siling, kerana dimaklumkan saiz 6mm tiada dalam pasaran.
answered Nov 21, 2018 in Structure
7 votes
423 views
Mengapa kemajuan kewangan kurang (sangat jauh) daripada kemajuan fizikal (CPM)? Contoh : kemajuan fizikal (CPM) 45% tetapi kemajuan kewangan hanya 14%. Apakah punca atau keadaan yang menyebabkan perkara ini boleh berlaku?.
answered Nov 14, 2018 in Scope Management
5 votes
122 views
Pihak JKR boleh memikirkan untuk wujudkan team KHAS JKR peranan yang luas Contoh Tentera ada PASKAL,KOMANDOR dan sebagainya.
answered Oct 23, 2018 in Human Resource Management
5 votes
318 views
Bagaimana untuk mengelakkan EOT bagi sesebuah projek?
answered Oct 12, 2018 in Contract Management
5 votes
49 views
Bolehkah sesuatu projek diterima untuk fasa penyenggaraan sekiranya penemuan semasa audit penerimaan mendapati terdapat ketidakpatuhan kepada keperluan kontrak. Namun begitu, SO telah mengeluarkan CPC kepada pihak kontraktor. Kerja - kerja pembaikan akan melibatkan kos tambahan ke atas pengguna dan kemungkinan tidak boleh dibuka.
answered Oct 5, 2018 in Assets & Facilities Management
3 votes
26 views
Dalam perancangan bandar,apakah faktor yang perlu diperkasakan untuk menaikkan populasi bandar??
answered Oct 1, 2018 in Project Management
4 votes
85 views
Adakah arkitek bersedia utk merekabentuk bangunan tahan gempa dengan mengambil kira keperluan MS EN 1998-1
answered Sep 28, 2018 in Structure
2 votes
156 views
Apakah kaedah yang boleh dilaksanakan bagi mengawal kualiti kerja pihak kontraktor di dalam pelaksanaan projek-projek pembinaan bangunan kerajaan?
answered Sep 14, 2018 in Stakeholders Management
2 votes
68 views
Mengapa setiap kali perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, had laju kebangsaan mesti diturunkan? Apakah dengan penurunan had laju kebangsaan sebanyak 10 km/j iaitu dari 90 km/j ke 80 km/j dapat memberikan impak yang besar terhadap kesan kemalangan?
answered Sep 14, 2018 in Assets & Facilities Management
...