search
Log In

Answers by TanCK

6 votes
87 views
Pada tahun 2020 dengan anggaran penduduk dunia mencecah 7.6 bilion, perkembangan semasa teknologi meramalkan 50 bilion peranti elektronik akan saling berinteraksi antara satu sama lain. Ini menunjukkan jumlah peranti yang berkomunikasi adalah melebihi jumlah manusia ... yang berkhidmat di dalam agensi teknikal terbesar kerajaan, apakah persediaan kita untuk seiring dengan 'trend' semasa ini?
answered Aug 21, 2018 in Human Resource Management
4 votes
60 views
Setinggi-tinggi tahniah dan syabas diucapkan kepada para penerima Anugerah Moderator JCoP Paling Aktif 2018 yang telah disampaikan oleh YBhg. Ketua Pengarah Kerja Raya sempena program Persada Minda 2018. Info lanjut mengenai program di https://www.jkr.gov.my/my/page/persada-minda-jkr-2018
answered Aug 13, 2018 in Human Resource Management
5 votes
68 views
Berbaloikah penggunaan IBS pada projek berskala kecil dan terletak di kawasan pedalaman?
answered Aug 3, 2018 in Structure
4 votes
112 views
Apa yang kita sedia maklum, penggunaan Teknologi Drone telah banyak digunakan oleh pihak luar dalam pelaksanaan projek, penguatkuasaan, pemantauan dan sebagainya. Pengunaan Drone ini juga sangat membantu dalam pelaksanaan projek JKR sebagai contoh, dalam peringkat ... mengenai perkara ini dan adakah langkah-langkah atau garispanduan ada dibuat bagi menggunakan Drone ini di peringkat Jabatan.
answered Jul 24, 2018 in Integration Management
5 votes
28 views
Hotline aduan kenapa tidak kita wujudkan hotline aduan terus ke konsesi yang dilantik bagi aset-JKR? Jika kita lihat di sepanjang Lebuhraya Bertol, hotline aduan terus disalurkan kepada syarikat konsesi yang dilantik oleh pihak Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) seperti ... kenapa tidak kita cuba buat perubahan ke arah lebih baik. Semoga JKR terus disanjung dan tidak dipandang rendah oleh mayarakat.
answered Jul 5, 2018 in Fixed Asset (Tak Alih)
3 votes
109 views
Ada LSB yang disyaratkan hanya Pegawai Penguasa (PP) atau Wakil PP untuk menandatangani LSB sebagai pengesahan dan ada juga yang mensyaratkan tidak perlu tandatangan PP atau wakil PP sebaliknya perlukan tandatangan P.E sebagi pengesahan. Tidak ada keseragaman di dalam isu ini. Yang mana satu yang betul atau pun mungkin LSB sebenarnya tidak perlukan tandatangan itu semua?
answered Jun 26, 2018 in Project Management
5 votes
69 views
Contohnya...dalam lukisan pembinaan memaklumkan penggunaan lightweight brick, sebalik nya dokumen kontrak memaklumkan penggunaan bata tanah liat.
answered May 8, 2018 in Structure
6 votes
52 views
Saya ingin menghubungi Unit Forensic JKR bagi membincang tentang masalah2 "Concrete Corrosion" .
answered May 8, 2018 in Structure
6 votes
113 views
Terdapat perbezaan antara lukisan dan bill of quantity(BQ). Contohnya dalam lukisan menyatakan skop kerja bumbung ialah jenis Roof Tiles. Sementara dalam BQ menyatakan bumbung jenis Metal Decks. Mana yang perlu kita ikut.BQ atau Lukisan?
answered May 7, 2018 in Contract Management
6 votes
77 views
Apa pandangan tuan/puan tentang pelaksanaan BIM dalam JKR setakat ini. Untuk makluman saya yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan BIM dalam melihat kesan positif setakat ini di kalangan pegawai dan kakitangan dalam JKR dari segi faedah dan ... usaha perlu diteruskan agar amalan terbaik pelaksanaan BIM dalam JKR khususnya dapat membantu JKR memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan.
answered Apr 24, 2018 in BIM
3 votes
106 views
Seringkali apabila perunding telah dilantik untuk membuat rekabentuk dan menyediakan lukisan pembinaan, terdapat sebilangan pegawai JKR yang menandatangani lukisan tersebut bagi mengelak pihak perunding menghantar lukisan yang yang tidak dipersetujui oleh JKR ke tapak. Wajarkah perkara ini dibuat?
answered Apr 3, 2018 in Contract Management
8 votes
258 views
Apakah langkah-langkah atau tindakan yang boleh diambil bagi menyelesaikan masalah kelewatan penyiapan 'As Built Drawing'
answered Mar 30, 2018 in Project Management
6 votes
70 views
Di kalangan orang-orang teknikal, soft-skill seperti cara berhujah, berbicara, nego, persembahan, berbincang dengan pengguna dan sebagainya, selalu kurang dititikberatkan, sehingga kekadang ianya dilihat sebagai kurang penting dalam dunia teknikal. Kekadang, atas ... baik. Adakah sebarang langkah yang diambil oleh agensi teknikal dalam usaha meningkatkan soft-skill orang-orang teknikal tersebut?
answered Mar 12, 2018 in Human Resource Management
2 votes
30 views
Secara amnya sekiranya terdapat kebocoran di sesebuah bangunan, kontraktor akan menjalankan PU injection. Saya pernah mengalami sendiri kaedah PU injection ini, walaupun telah dibuat pada pertama kali, air yang bocor daripada aras atas masih mencari "laluan lain" untuk mengalir keluar. Kalau membuat PU injection kali kedua/ketiga, adakah berkesan untuk menyelesaikan masalah kebocoran sebegini?
answered Feb 13, 2018 in Building
4 votes
62 views
Adalah penggunaan 'Steel Beam' sesuai untuk digunakan bagi struktur ground floor yang mana struktur tersebut bersentuhan dengan tanah.
answered Jan 17, 2018 in Structure
1 vote
57 views
Dokumen Piawaian JKR Bagi Jangka Hayat Aset Infrastruktur dan Aset Kejuruteraan telah dikeluarkan pada tahun 2013, namun sejauh mana penerimaannya dalam membantu pegawai JKR dalam operasi penyelenggaraan? Senarai aset juga perlu ditambah.
answered Jan 8, 2018 in Assets & Facilities Management
2 votes
75 views
Adakah Lukisan Siap Bina (LSB) /As- Built Drawing bagi Projek menggunakan Pelan Piawai (rekabentuk oleh JKR) perlu cop pengesahan PE?
answered Dec 12, 2017 in Contract Administration
7 votes
82 views
Teknologi saat ini telah mencapai level yang dikatakan maju dibandingkan tahun ke belakang. Teknologi yang dicipta bertujuan untuk memudahkan perlaksanaan sesuatu kerja contohnya seperti teknologi drone.
answered Nov 7, 2017 in Assets & Facilities Management
3 votes
800 views
Rekabentuk sesuatu projek seperti projek Jalan di JKR begitu banyak yang kurang memuaskan. Banyak aduan dan keluhan daripada rakyat selepas projek disiapkan. Kenapa JKR tidak mengemukakan kaji selidik kepada masyarakat setempat atau pengguna? Sebagai Contoh: Kubur terpaksa dialihkan untuk pembangunan jalan raya..
answered Oct 9, 2017 in Assets & Facilities Management
4 votes
81 views
Kos penyenggaraan jalan di Malsysia semakin meningkat setiap tahun tetapi peruntukan penyenggaraan yang diperolehi amat tidak mencukupi. Adakah pihak JKR dapat mengatasi masalah kekurangan peruntukan ini dengan melaksanakan transformasi berdasarkan inovasi yang dihasilkan oleh pegawai JKR?
answered Sep 12, 2017 in Assets & Facilities Management
5 votes
98 views
Sebagai makluman, rasuk pada garisan grid a1-3 dan b1-3 merupakan rasuk utama, manakala rasuk pada garisan grid 1a-b, 2a-b, dan 3a-b merupakan rasuk sekunder. Soalanya bolehkah sambungan secara ‘cold joint’ dilakukan kepada rasuk di grid 1a-b, 2a-b, dan 3a-b, seperti di dalam gambar.? Apakah kesan dari kaedah penyambungan kepada rasuk tersebut.?
answered Aug 18, 2017 in Structure
2 votes
146 views
Penggunaan J-Cop telah mendapat sambutan hangat. Apakah perancangan seterusnya untuk memperluaskan penggunaannya? Bagaimanakah keberkesanannya akan diukur?
answered Jun 13, 2017 in Human Resource Management
4 votes
36 views
Kajian Kes : Struktur Jeti berusia lebih dari 10 tahun. Spun pile bersaiz 600mm .Daripada 30 nos spun pile diperiksa,didapati 19 nos mempunyai 1 bil vertical crack line yang seragam bagi setiap pile terlibat. Apa kaedah pembaikan yang sesuai bagi struktur marin tersebut ?
answered May 31, 2017 in Structure
...