search
Log In

Wall for TanCK

Masalah JUJUR....

Terkadang persembahan yang terlalu jujur akan cetuskan perasaan tidak selesa dan senang dikalangan ahli komuniti berkaitan untuk menerima hujah atau komen itu dengan sepenuhnya.
Jul 29, 2019 TanCK 106 195 351
Konsep kenaikan pangkat....

Terkadang konsep kenaikan pangkat yang menyerupai kaedah dan tindakan menaiki TANGGA adalah jauh lebih bagus daripada konsep kenaikan pangkat yang menyerupai menaiki LIF, kerana ia akan memberi pendedahan yang lebih bermanfaat disetiap peringkat yang berbeda untuk memperkukuhkan ilmu dan pengalaman demi memudahkan proses penyelesaian masalah pada kemudian hari.
Jul 15, 2019 TanCK 106 195 351
Betul.......Salah

Terkadang kita akan terperangkap dalam situasi dimana tindakan perlaksanaan yang betul dipertikaikan, sebaliknya tindakan yang salah pulah tidak dinafi tolak.
Jul 8, 2019 TanCK 106 195 351
Who We Are.....

Sometimes "who we are today" may not be the "who we want" tomorrow.
Jul 7, 2019 TanCK 106 195 351
Ambil Tempat.....

Tidak mungkin burung gagak akan menyerupai burung merak walaupun cuba menghiaskan badan dengan buru warna-warni. Begitu juga kita selaku insan biasa, jangan sekali pun kita cuba mengambil tampat pihak lain walhal sifat dan kapasiti kita belum setanding.
Jun 26, 2019 TanCK 106 195 351
Sifat...Hebat....

Apakah ertinya belang pada harimau, kalau taring dan kuku tajam sudah menjadi reput dan tumpul. Bagitulah nasib pada sebuah organasi atau isan biasa seperti kita kalau sifat kental asal telah hilang
Jun 25, 2019 TanCK 106 195 351
Cabaran

Terkadang cabaran yang kecil untuk insan hebat akan terjadi rumit dan sukar untuk dilaksanakan oleh insan biasa oleh kerana kekurangan bidang kuasa yang diperuntukan untuk mereka. Sebaliknya tugasan mudah yang dilaksanakan oleh golongan bawahan akan terjadi terlalu sukar untuk insan peringkat atasan oleh kerana kedudukan statsu masyarakat mereka.
Jun 18, 2019 TanCK 106 195 351
Patient.....Passion

Andai kita selaku insan kerdil mampu mentransformasikan "the impatient in us and make it into a drive of passion" maka nescaya segala yang bakal dilaksana oleh kita pasti akan menjadi lebih menarik dan outputnya akan menjadi lebih baik.
Jun 13, 2019 TanCK 106 195 351
Pilihan

Terkadang kita selaku insan biasa akan terperangkap dalam situasi dimana hanya ada peluang untuk memilih tetapi keputusan berada ditangan pihak lain. Pihak yang memutus itu pulah membuat keputusan yang tidak jujur kerana berkonsepkan pilih bulu.
Jun 11, 2019 TanCK 106 195 351
Aman

Terkadang cabaran kehidupan harian seseorang insan biasa adalah kemampuan untuk mencapai keamanan minda dalam keadaan kucar-kacir dan mengekalkan keamanan dalam keadaan aman.
May 31, 2019 TanCK 106 195 351
...