search
Log In

Answers by aidzil

2 votes
44 views
Jabatan selalu mengalami masalah dalam ruang penyimpanan fail dan rekod. Bagaimana masalah ini dapat diatasi. Adakah teknologi IT dapat dimanfaatkan untuk isu ini. Adakah terdapat sebarang cadangan agar pusat rekod sehenti ( One Stop Centre) bagi fail-fail lama dapat diadakan dengan ruang penyimpanan fail yg besar seperti mengadakan ruang khusus? Contohnya gudang penyimpanan dan sebagainya.
answered Oct 11 in Moveable Asset (Alih)
0 votes
45 views
Siapakah yang bertanggungjawab ke atas Room Data Interaction semasa peringkat pembinaan bagi projek Konvensional, Konvensional Dalaman serta Reka dan Bina?
answered Oct 11 in Procurement Management
5 votes
104 views
Sebelum BIM dilaksana di JKR, ianya digambarkan sebagai penyelesai masalah JKR di dalam sistem penyampaian projek JKR. Di dalam pelaksanaan projek JKR sehingga kini, adakah objektif penggunaan BIM ini tercapai. Sekiranya masih belum mencapai objektif, apakah tindakan warga JKR yang diperlukan untuk mencapai objektif penggunaan BIM ini.?
answered Sep 15 in BIM
1 vote
73 views
JKR telah berusaha memperkasakan Pre Approved Plan untuk memudahkan dan mengurangkan bebanan dalam melaksanakan projek-projek yang dipertanggungjawabkan. Rekabentuk PAP ini adalah Hak Cipta Terpelihara JKR atau harta intelek JKR. Rekabentuk ini telah dipersetujui ... pelanggan memilih untuk menggunakan Lukisan PAP tetapi dengan dilaksanakan oleh Pihak Perunding. Adakah ianya dibenarkan oleh JKR?
answered Sep 15 in Architecture
3 votes
48 views
Adakah terdapat penetapan bahawa lukisan PAP yang didaftarkan perlu melalui proses semakan semula rekabentuk selepas beberapa tempoh pendaftaran? Pejabat rekabentuk sejak kebelakangan ini menerima lukisan pembinaan yang tidak dikemaskini mengikut teknologi terkini yang ... teknologi yang digunapakai oleh PBT. Perkara ini boleh menyebabkan perubahan rekabentuk dan pertambahan kos projek. STK.
answered Sep 15 in Scope Management
1 vote
25 views
1) Adakah semasa peringkat perancangan atau pembinaan? 2) Siapakah yang perlu menyediakan pelan tersebut samada Jurukur Tanah lantikan JKR @ kontraktor yang telah dilantik?
answered Aug 8 in Miscellaneous
0 votes
20 views
Ingin dapatkan senarai semak Lukisan Siap Bina bagi displin Arkitek sebagai rujukan pihak kami di JKR Negeri terutama di Bahagian Arkitek agar tidak ada kekurangan semasa penyerahan Lukisan Siap Bina oleh kontraktor.
answered Aug 8 in Architecture
4 votes
85 views
Kerja-kerja naik taraf bangunan melibatkan proses perancangan, rekabentuk, perolehan, pembinaan dan penyerahan projek. Ia merupakan proses 'asset creation'. Kerja-kerja ini melibatkan peningkatan fungsi dan pertambahan fizikal bangunan berkenaan. Berbeza pula dengan kerja-kerja pemulihan dan ... (stakeholders) (Rujukan: Pekeliling Am Bil 2 Tahun 2012 - Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih - M/s 161)
answered May 20, 2020 in Fixed Asset (Tak Alih)
5 votes
32 views
Kebanyakan Bangunan lama Kerajaan tiada CF (Certificate of Fitness), bagaimana caranya atau flow untuk mendapatkan Fire Certification Malaysia (FC) sekiranya pemilik memerlukan sijil tersebut?
answered May 19, 2020 in Architecture
5 votes
66 views
Apakah usaha yang telah dilakukan oleh pihak JKR dalam memperkasakan penggunaan BIM dalam projek?
answered Jul 18, 2019 in BIM
3 votes
90 views
SEKARANG INI MENJADI TREND PEMBEKAL HANYA SERTAKAN TEST REPORT SIRIM UNTUK KELULUSAN BAHAN. MOHON PANDANGAN SEMUA.
answered Apr 30, 2019 in Building
6 votes
39 views
Dalam perisian autodesk revit yang sedang diutarakan sebagai perisian modeler mudah di JKR, mengapa cawangan arkitek tidak menghantar seorang wakil tenaga pengajar untuk setiap unit ? Hal ini menyulitkan pegawai mempelajari perisian tersebut dengan mudah, baik dan cepat.
answered Nov 9, 2018 in Project Management
2 votes
123 views
Pihak JKR boleh memikirkan untuk wujudkan team KHAS JKR peranan yang luas Contoh Tentera ada PASKAL,KOMANDOR dan sebagainya.
answered Oct 25, 2018 in Human Resource Management
6 votes
83 views
Salam Sejahtera, Cadangan atau bagaimana cara supaya lebih banyak lukisan PAP digunakan tanpa pindaan? Terdapat lukisan PAP perlu diubahsuai berdasarkan kehendak dan brif daripada pelanggan dan ia akan menyebabkan kelewatan dalam proses rekabentuk serta iklan. Terima kasih.
answered Sep 27, 2018 in Project Management
3 votes
255 views
Apa yang perlu dilakukan jika terdapat percanggahan di antara spesifikasi, lukisan dan senarai kuantiti?
answered Sep 20, 2018 in Contract Management
5 votes
56 views
Semasa saya menuju daripada jalan Kota Tinggi ke Johor (Hospital Sultan Ismail), saya tidak jumpa sebarang signboard hospital berkenaan, menyebabkan saya terlepas beberapa simpang untuk belok. Akhirnya saya jumpa jalan ke hospital tersebut dengan ... Persoalannya, siapakah harus membuat penambahbaikan tersebut? agar tidak mengelirukan pengguna jalan raya? JKR atau projek hospital tersebut?
answered Sep 16, 2018 in Technical & Contract Admin
5 votes
43 views
Apakah langkah terbaik yang boleh diambil untuk memastikan semua Arkitek menerapkan sebaiknya amalan rekabentuk hijau?
answered Sep 13, 2018 in Sustainable Architecture
3 votes
48 views
Adakah salah jika letak pokok buah-buahan dalam pembangunan projek kerajaan? Adakah salah pegawai jika meletakkan lanskap yang keterlaluan?
answered Sep 13, 2018 in Landscape Architecture
1 vote
69 views
Mengapa setiap kali perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, had laju kebangsaan mesti diturunkan? Apakah dengan penurunan had laju kebangsaan sebanyak 10 km/j iaitu dari 90 km/j ke 80 km/j dapat memberikan impak yang besar terhadap kesan kemalangan?
answered Sep 13, 2018 in Assets & Facilities Management
3 votes
16 views
Adakah ID diperlukan untuk memberikan impak 'first impression' kepada pengguna/pelanggan?
answered Sep 13, 2018 in Interior Design
4 votes
81 views
Adakah semua projek yang menggunakan PAP sudah dimodelkan dalam BIM?
answered Sep 5, 2018 in BIM
1 vote
68 views
Apakah yang boleh dilakukan oleh pengguna atau pemilik sekiranya Borang F telah dikeluarkan oleh Arkitek walaupon projek berkenaan belum siap.
answered Mar 16, 2018 in Contract Administration
1 vote
28 views
Sejauhmana kebolehan data yang terdapat dalam sistem BIM dipindah ke mySPATA dan bagaimanakah bagi memastikan data yang terdapat bagi kedua-dua sistem ini selaras?
answered Jan 3, 2018 in Fixed Asset (Tak Alih)
3 votes
43 views
Apakah Projek Jalan harus juga disediakan rangkaian informasi sistem seperti Building Information Modeling (BIM) dengan output persembahan yang berbentuk 3D demi menyenangkan proses pembinaan, penyerahan dan penyenggaraan secara total dan lebih cost effective dengan ... River, channel and stream alignment and direction of flow. Existing and newly proposed services location and alignment.
answered Dec 22, 2017 in Bridge
2 votes
34 views
BIM adalah proses yang melibatkan penjanaan dan pengurusan perwakilan digital ciri-ciri fizikal dan fungsi suatu tempat. Penggunaan BIM semakin mendapat tempat didalam industri binaan dan pengurusan aset.
answered Dec 15, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih)
3 votes
59 views
Antara Peraturan dan Arahan, Yang manakan perlu diutamakan?
answered May 30, 2017 in Stakeholder Management (PM)
5 votes
157 views
4 votes
135 views
Kenapa masih wujud lagi isu yang berkaitan EOT sedangkan JKR sudah ada Project Management Tools? Adakah ada lagi kelemahan yang boleh atau perlu dipertingkatkan?
answered Aug 15, 2015 in Contract Administration
6 votes
180 views
Bilakah BIM hendak diperluaskan kepada seluruh staff JKR. Adakah BIM dah stabil applicationnya?
answered Aug 12, 2015 in BIM
5 votes
198 views
Kebanyakkan projek projek samada daripada JKR sendiri mahupun pihak swasta amat mengambil ringan mengenai pencemaran yang terhasil dari Tapak pembinaan. Antara pencemaran yang sering berlaku adalah habuk habuk akibat daripada pembersihan bangunan yang hampir ... yang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Usul mungkin perlu dibawa ke parlimen kerana ianya membabitkan penggubalan akta pembinaan.
answered Jul 6, 2015 in Risk Management
...