search
Log In

Questions by aidzil

16 votes
3 answers 82 views
Apa pandangan tuan/puan tentang pelaksanaan BIM dalam JKR setakat ini. Untuk makluman saya yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan BIM dalam melihat kesan positif setakat ini di kalangan pegawai dan kakitangan dalam JKR dari segi faedah dan ... usaha perlu diteruskan agar amalan terbaik pelaksanaan BIM dalam JKR khususnya dapat membantu JKR memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelanggan.
asked Mar 16, 2018 in BIM
27 votes
3 answers 178 views
Setiap bulan kebanyakan penjawat awam terpaksa memberi masa yang panjang untuk melengkapkan dan menyediakan borang ini, Kertas A4 yang digunakan juga banyak, sekiranya 60% daripada 1.2juta penjawat awam bersamaan 720,000 orang membuat tuntutan ... dilaksanakan untuk mengurangkan penggunaan kertas dan menjimatkan masa mengisi borang tersebut dan juga menjawab soalan inkuiri sekiranya diperlukan.
asked Jul 1, 2015 in Human Resource Management
17 votes
3 answers 80 views
Pada pagi jumaat 5.6.15, Rakyat Sabah dikejutkan dengan gempa bumi berukuran 6.0 Richter. Dilaporkan telah berlaku kerosakan kepada bangunan-bangunan hinggakan melibatkan kehilangan nyawa. Persoalannya adakah JKR bersedia untuk mengambilkira faktor gempa ... pengurusan projek? Atau adakah rekabentuk yang dipraktikan sekarang terutamanya oleh pihak struktur cukup untuk menahan kesan gempa bumi.
asked Jun 5, 2015 in Building
18 votes
1 answer 59 views
Sebahagian tugas saya adalah mengedarkan lukisan lengkap lukisan dalam bentuk pdf kepada unit lain. Seringkali saya terpaksa menghantar e-mel berasingan apabila lukisan yang dihantar melebihi saiz fail yang ditetapkan oleh sistem e-mel. Boleh saya tahu kenapa wujudnya sekatan seperti itu? Terima kasih.
asked May 15, 2015 in Helpdesk
25 votes
4 answers 87 views
Seringkali rekabentuk projek kerajaan terutamanya bangunan yang direkabentuk oleh kerajaan dikatakan tidak setanding dengan rekabentuk perunding luar dari segi estetik dan sebagainya. Alasan yang diberikan menjerumus kepada kekangan peruntukan, masa, kurang kerjasama antara ... tidak penting kepada projek kerajaan? Atau ,hanya sekadar cukup untuk MEMENUHI FUNGSI REKABENTUK. Apa pendapat anda?
asked May 13, 2015 in Stakeholders Management
21 votes
5 answers 152 views
JKR ditubuhkan sejak tahun 1872, dan merupakan salah satu jabatan kerajaan tertua di Malaysia. Kita sedia maklum bahawa kita semakin menghampiri Wawasan 2020. Persoalan yang perlu difikirkan apakah hala tuju JKR untuk mencapai wawasan itu. Oleh itu ... sebagai contoh Coca-cola telah mengambil langkah penjenamaan untuk meningkatkan perniagaan mereka dengan memberi nafas baru agar kekal relevan.
asked May 11, 2015 in Stakeholders Management
17 votes
1 answer 75 views
SKATA merupakan Sistem Kod Aset Tak Alih yang dikuatkuasakan oleh surat arahan KPKR Bil.17/2013.
asked Apr 28, 2015 in Fixed Asset (Tak Alih)
...