search
Log In

Questions by asyalafiq

10 votes
0 answers 44 views
Boleh ke tidak warga JKR Cawangan Arkitek "Claim Parking" untuk 4 bulan lepas, kerana tidak kesempatan masa dan kontrak parkir telah berubah ?
asked Feb 25, 2019 in Human Resource Management
13 votes
0 answers 74 views
Berapa tahun yang sebetulnya diambil untuk kenaikan Gred 19 & Gred 29 ? Dan kepada yang mendapat Gred 19 tapi dia berkelayakan gred 29 seperti diploma misalnya, bagaimana perubahan atau kenaikan akan berubah mengikut sebetulnya selain dari temuduga ?
asked Jan 18, 2019 in Human Resource Management
14 votes
1 answer 47 views
Hampir setiap negeri se-malaysia mempunyai pembangunan dan bangunan iconic sendiri, tapi kebanyakan bangunan baru tersebut malah tidak dikekalkan ciri-ciri kebudayaan malah kearah kemodenen, kenapa JKR tidak mengekalkan tradisional tersebut untuk generasi akan datang? Dikuatiri struktur bangunan tidak berimejkan negara malaysia yang berdaya saing.
asked Nov 7, 2018 in Green
10 votes
2 answers 39 views
Dalam perisian autodesk revit yang sedang diutarakan sebagai perisian modeler mudah di JKR, mengapa cawangan arkitek tidak menghantar seorang wakil tenaga pengajar untuk setiap unit ? Hal ini menyulitkan pegawai mempelajari perisian tersebut dengan mudah, baik dan cepat.
asked Nov 7, 2018 in Project Management
10 votes
0 answers 31 views
Setiap pembinaan Balai Polis, Balai Bomba dan Hospital, berapakah jarak yang diperlukan antara tersebut dengan pengguna untuk kegunaan masyarakat ?
asked Sep 28, 2018 in Project Management
13 votes
2 answers 26 views
Dalam perancangan bandar,apakah faktor yang perlu diperkasakan untuk menaikkan populasi bandar??
asked Sep 28, 2018 in Project Management
16 votes
2 answers 64 views
Apakah kelebihan dan kekurangan "Value Engineering" dalam penghasilan projek?
asked Jul 25, 2018 in Value Management
...