search
Log In

Answers by azlanaziz

4 votes
89 views
Apakah yg perlu dilakukan sekiranya peralatan dan perkakasan yang telah berpindah milik masih belum ditukar penempatan dan pegawai bertanggungjawab dalan kew.pa-2..
answered Mar 22, 2015 in Moveable Asset (Alih)
...