search
Log In

Questions by azudin

6 votes
1 answer 110 views
Sekira diamati lukisan struktur, pada suatu ketika besi tetulang tegasan tinggi 410 N/mm2 digunakan dan ditandakan sebagai Y. Seterusnya apabila BS 8110 diperkenalkan, rekabentuk telah mula menggunakan tetulang tegasan tinggi 460 N/mm2 dan ditandakan sebagai T. Dengan ... N/mm2 dan ditanda sebahagai H. Sebagai pegawai di tapak, bagaimana caranya hendak membezakan jenis tetulang ini di tapak?
asked Nov 18, 2019 in Structure
11 votes
2 answers 104 views
Sebelum BIM dilaksana di JKR, ianya digambarkan sebagai penyelesai masalah JKR di dalam sistem penyampaian projek JKR. Di dalam pelaksanaan projek JKR sehingga kini, adakah objektif penggunaan BIM ini tercapai. Sekiranya masih belum mencapai objektif, apakah tindakan warga JKR yang diperlukan untuk mencapai objektif penggunaan BIM ini.?
asked May 8, 2019 in BIM
21 votes
4 answers 197 views
Selepas 147 tahun, pegawai JKR masih lagi tidak tahu bagaimana dinding bata patut didirikan. Apa komen anda?
asked Mar 28, 2019 in Architecture
25 votes
2 answers 85 views
Adakah arkitek bersedia utk merekabentuk bangunan tahan gempa dengan mengambil kira keperluan MS EN 1998-1
asked Sep 27, 2018 in Structure
13 votes
2 answers 112 views
Seringkali apabila perunding telah dilantik untuk membuat rekabentuk dan menyediakan lukisan pembinaan, terdapat sebilangan pegawai JKR yang menandatangani lukisan tersebut bagi mengelak pihak perunding menghantar lukisan yang yang tidak dipersetujui oleh JKR ke tapak. Wajarkah perkara ini dibuat?
asked Mar 13, 2018 in Contract Management
17 votes
1 answer 65 views
Tahun 2017 adalah tahun untuk mengembalikan kegemilangan JKR ke tahap tertinggi. Salah satu inisiatif yang telah dipasarkan adalah penggunaan PAP di dalam pelaksanaan projek JKR. Apakan success factor yang diperlukan bagi memastikan JKR tidak gagal di dalam penyampaian prjek secara PAP?
asked Jan 21, 2017 in Structure
16 votes
1 answer 65 views
Seringkali terdapat blinkers (lampu LED berkelip) ditepi laluan Federal berwarna biru. Apakah maksud lampu berwarna biru dan adakah ianya membawa maksud yang berlainan dengan blinkers berwarna kuning yang juga boleh didapati di tepi jalan Federal?
asked Dec 20, 2015 in Safety Audit
20 votes
2 answers 120 views
Di dalam penyediaan lukisan struktur, seseorang Jurutera Struktur perlu menjalankan kerja manganalisis dan rekabentuk se sebuah bangunan. Di dalam penggunaan sesuatu perisian kejuruteraan, adalah didapati bahawa pereka (atau software operator) lebih mementingkan "berapa banyak besi" dari "behavior" sesuatu struktur. Mana lagi penting dan perlu difahami? Analisis atau Design (Rekabentuk)?
asked Aug 12, 2015 in Structure
15 votes
1 answer 74 views
Baru naru ini Pihak CLI telah mengiklankan permohonan untuk program persijilan kompetensi yang disediakan oleh Urusetia Jurutera Awam. Sehingga kini sejak ianya mula diperkenalkan pada tahun 2013, hanya 4 orang pegawai yang telah mendapat persijilan ini. Apakah cara yang paling sesuai untuk menggalakkan Jurutera Awam JKR untuk mendapatkan persijilan ini?
asked Aug 12, 2015 in Human Resource Management
13 votes
2 answers 151 views
Keperluan kerja konkrit yang dinyatakan di dalam Bab D: Spesifikasi Piawai Bangunan 2014 adalah amat berlainan jika dibandingkan dengan keperluan spesifikasi piawai bangunan 2005. Adakah spesifikasi ini mudah untuk difahami dan digunakan dengan betul?
asked Aug 12, 2015 in Building
...