search
Log In

Recent activity by cmsoon

3 answers 85 views
Saya difahamkan terdapat pekeliling pembendaharaan yang membolehkan pembayaran dibuat sebanyak 50% dahulu selepas menerima tuntutan supaya pihak yang membuat tuntutan menerima tuntutan dan baki 50% dibayar selepas semakan dibuat. Mohon pencerahan daripada tuan/puan..
answered May 9, 2016 in Contract Administration
5 answers 160 views
Most of the time we are all out to punish defaulters in contract administration , most of the time is delay and LAD implementation. I would like to suggest that we are consistent in our implementation of punishment AND also include an incentive whereby if the ... something - maybe a certain percentage of the contract price . Even with a small incentive - maybe contractors may push to excell.
answered May 9, 2016 in Contract Administration
2 answers 146 views
Implikasi yang berlaku adalah peningkatan kos disebabkan oleh : i. Kos pengiklanan dilakukan semula - double-charged ii. Kos percetakan dokumen tender iii. Kos pergerakan pegawai sewaktu lawatan tender iv. Tempoh masa pengeluaran SST akan dianjakkan ke hadapan. v. Pelaksanaan projek akan dikategorikan lewat.
answered May 8, 2016 in Contract Administration
4 answers 460 views
Setiap tuntutan ( tuntutan perjalanan, bayaran balik touch N go, bil telefon bimbit dll) wajib disertakan salinan penyata akaun bank. Ini menyebabkan penggunaan kertas yang banyak dan berlakunya pembaziran.
answered Dec 5, 2013 in Human Resource Management
1 answer 109 views
Tidak hadir kerana bertugas di luar pejabat, dsb. Fungsi ini sepatutnya sama seperti "datang lewat" atau "keluar awal" tanpa punch dan hanya memerlukan kelulusan daripada Pegawai atasan.
asked Dec 5, 2013 in Human Resource Management
1 answer 34 views
adakah JKR patut syorkan projek itu ditangguhkan, atau tukar tapak, atau teruskan sahaja ?
asked Nov 14, 2013 in Project Management
6 answers 395 views
Adakah JKR perlu mengajisemula kriteria penilaian tender terutama untuk kritera keupayaan kewangan di mana modal pusingan minima yang ditetapkan hanya 3% daripada harga tender? Sekira perlu revise, apakah % yang patut ditetapkan?
edited Nov 14, 2013 in Contract Administration
3 answers 196 views
Bagaimanakah JKR akan mengambil tindakan dengan pertambahan bilangan projek-projek baru yang agak banyak yang akan diserahkan oleh pelanggan kepada JKR akhir-akhir ini?
answered Oct 30, 2013 in Project Management
1 answer 36 views
Beza interaksi awal dan semasa siap projek yang lama lebih empat lima tahun akan menyebabkan peralatan yang telah dipersetujui pada peringkat awal telah out of date dan mungkin tiada di pasaran dan diganti dengan model yang terbaru.
answered Oct 30, 2013 in Project Management
1 answer 39 views
How many project can anyone (Arch, Eng. Qs) handle at any one time to avoid delay at design & procurement stage?
asked Oct 30, 2013 in Stakeholders Management
2 answers 35 views
How do you manage time effectively when there are land acquisition issues that are not yet settled?
asked Sep 27, 2013 in Project Management
1 answer 21 views
Major changing of scope effects the completion time How do you manage time when there is a change of project scope due to new requirements?
asked Sep 27, 2013 in Project Management
...