search
Log In

Answers by cmsoon

3 votes
85 views
Saya difahamkan terdapat pekeliling pembendaharaan yang membolehkan pembayaran dibuat sebanyak 50% dahulu selepas menerima tuntutan supaya pihak yang membuat tuntutan menerima tuntutan dan baki 50% dibayar selepas semakan dibuat. Mohon pencerahan daripada tuan/puan..
answered May 9, 2016 in Contract Administration
3 votes
160 views
Most of the time we are all out to punish defaulters in contract administration , most of the time is delay and LAD implementation. I would like to suggest that we are consistent in our implementation of punishment AND also include an incentive whereby if the ... something - maybe a certain percentage of the contract price . Even with a small incentive - maybe contractors may push to excell.
answered May 9, 2016 in Contract Administration
6 votes
146 views
Implikasi yang berlaku adalah peningkatan kos disebabkan oleh : i. Kos pengiklanan dilakukan semula - double-charged ii. Kos percetakan dokumen tender iii. Kos pergerakan pegawai sewaktu lawatan tender iv. Tempoh masa pengeluaran SST akan dianjakkan ke hadapan. v. Pelaksanaan projek akan dikategorikan lewat.
answered May 8, 2016 in Contract Administration
12 votes
460 views
Setiap tuntutan ( tuntutan perjalanan, bayaran balik touch N go, bil telefon bimbit dll) wajib disertakan salinan penyata akaun bank. Ini menyebabkan penggunaan kertas yang banyak dan berlakunya pembaziran.
answered Dec 5, 2013 in Human Resource Management
5 votes
196 views
Bagaimanakah JKR akan mengambil tindakan dengan pertambahan bilangan projek-projek baru yang agak banyak yang akan diserahkan oleh pelanggan kepada JKR akhir-akhir ini?
answered Oct 30, 2013 in Project Management
2 votes
36 views
Beza interaksi awal dan semasa siap projek yang lama lebih empat lima tahun akan menyebabkan peralatan yang telah dipersetujui pada peringkat awal telah out of date dan mungkin tiada di pasaran dan diganti dengan model yang terbaru.
answered Oct 30, 2013 in Project Management
...