search
Log In

Recent activity by elham

1 answer 58 views
Sekiranya kita merujuk peta, kita akan lihat jalan-jalan diberikan nombor laluan. Pegawai manakah yang diberi tugas dan kuasa untuk mendaftar, memberi dan membatalkan nombor tersebut?
asked Dec 12, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih)
0 answers 44 views
Apabila disebut hal berkaitan dengan MARRIS, dalam Perlembagaan Malaysia jelas menyatakan semua hal yang berkaitan dengan penyenggaraan Negeri adalah merujuk kepada JKR Negeri. Jadi di manakah peranan JKR Malaysia dan juga pihak berkuasa tempatan?
asked Dec 12, 2019 in Assets & Facilities Management
2 answers 83 views
Bagimana kita nak mengenali Perunding mengikut bidang pengkhususan atau kepakaran mereka?
asked Sep 11, 2019 in Stakeholders Management
1 answer 29 views
Apakah telah ada satu sistem penarafan bintang kepada Perunding berdasarkan prestasi?
asked Sep 11, 2019 in Assets & Facilities Management
1 answer 56 views
Apakah peranan atau fungsi atau skop tugas JKR di dalam MARRIS?
asked Sep 11, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih)
2 answers 90 views
Apakah yang perlu dilakukan oleh Jurutera Daerah bila mana sesuatu aset tak alih itu hilang ataupun rosak akibat vandalisame?
asked Sep 11, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih)
2 answers 81 views
Apakah dasar-dasar yang ada di dalam Penyelenggaraan Jalan? Di mana boleh dirujuk dasar-dasar tersebut?
asked Sep 11, 2019 in Fixed Asset (Tak Alih)
1 answer 65 views
Kebiasaannya berapakah lebar minima expansion gap yang perlu diperuntukan untuk setiap lokasi expansion joint? Apakah jarak minima untuk menyediakan transverse expansion joint?
commented Nov 19, 2018 in Structure
2 answers 86 views
Salam Sejahtera, Cadangan atau bagaimana cara supaya lebih banyak lukisan PAP digunakan tanpa pindaan? Terdapat lukisan PAP perlu diubahsuai berdasarkan kehendak dan brif daripada pelanggan dan ia akan menyebabkan kelewatan dalam proses rekabentuk serta iklan. Terima kasih.
commented Nov 12, 2018 in Project Management
...