search
Log In

Recent activity by fairuzA

2 answers 82 views
Saya dapat tahu perkara ini melalui perbualan dengan kawan - kawan bahawa JKR tidak membenarkan sheetpile sebagai permenant structure. Saya ingin dapatkan kesahihan atau sebarang rujukan yang berkaitan perkara ini.
asked Dec 9, 2013 in Civil
7 answers 185 views
Bolehkah Pegawai Tadbir Diplomatik (PTD) yang tiada background teknikal dilantik sebagai Pegawai Penguasa Projek/Projek Director?
asked Dec 5, 2013 in Scope Management
...