search
Log In

Questions by fairuzA

8 votes
2 answers 82 views
Saya dapat tahu perkara ini melalui perbualan dengan kawan - kawan bahawa JKR tidak membenarkan sheetpile sebagai permenant structure. Saya ingin dapatkan kesahihan atau sebarang rujukan yang berkaitan perkara ini.
asked Dec 9, 2013 in Civil
11 votes
5 answers 142 views
16 votes
7 answers 185 views
Bolehkah Pegawai Tadbir Diplomatik (PTD) yang tiada background teknikal dilantik sebagai Pegawai Penguasa Projek/Projek Director?
asked Dec 5, 2013 in Scope Management
...