search
Log In

Recent activity by hairumizam harun

9 answers 253 views
Bagaimanakah nota-nota kursus dalaman JKR diuruskan? Saya ingin mencadangkan semua nota-nota kursus dimuatnaik ke mana-mana web (JKR atau cawangan) yang boleh dimuatturun oleh semua kakitangan JKR tanpa mengira disiplin. Ini juga akan memaksimakan manfaat dari nota ... kepada mereka yang tidak dapat hadir ke kursus yang dipohon ataupun yang tidak layak menyertai kursus kerana kuota telah penuh.
asked Jun 12, 2015 in Moveable Asset (Alih)
1 answer 96 views
Apakah tujuan interview HLP peringkat jabatan diadakan? Adakah untuk membantu dan mempersiap calon untuk ditemuduga oleh JPA ataupun lebih kepada penyingkiran calon yang dirasakan tidak layak? Adakah mungkin jika semua calon yang memohon untuk HLP dibantu supaya lebih bersedia ... study di kalangan kakitangan JKR. Dengan ini diharap kuota untuk lulus HLP oleh JPA dibuka lebih luas dari biasa.
commented May 24, 2015 in Human Resource Management
4 answers 122 views
Mantan KSU KKR (Dato Sri Dr. Abdul Munit Kasmin) ada bercadang untuk diwujudkan jalan /laluan khas motosikal.Tetapi sejauh manakah pelan dan perancangannya?
commented May 18, 2015 in Helpdesk
1 answer 116 views
Adakah Perakuan di Borang G7 dan G10 oleh disiplin Elektrik dan Mekanikal tidak termasuk skop kerja T&C telah lulus 100% di tapak? Jika termasuk adakah ini bermakna CCC hanya boleh diisu setelah selesai dan lulus kerja berkaitan T&C? Jika ... Diperakui orang yang mengemukakan dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja pengudaraan mekanikal itu.
asked May 17, 2015 in Quality Management
6 answers 158 views
Berdasarkan soalselidik yg diadakan secara dalaman kepada semua kump sokongan, rata2 tidak tahu kewujudan JCOp serta berpendapat ianya tidak interaktif dan tidak menarik. selain drp marketing kpd semua pegawai JKR, sy rasa Jcop perlu kaji 'selera' golongan2 ... contohnya gunan nama2 yg menarik utk himpunan benchmarking dan lesson learn JKR...BOND (Benchmarking Online Networking Database System).
answered May 15, 2015 in Human Resource Management
4 answers 87 views
Seringkali rekabentuk projek kerajaan terutamanya bangunan yang direkabentuk oleh kerajaan dikatakan tidak setanding dengan rekabentuk perunding luar dari segi estetik dan sebagainya. Alasan yang diberikan menjerumus kepada kekangan peruntukan, masa, kurang kerjasama antara ... tidak penting kepada projek kerajaan? Atau ,hanya sekadar cukup untuk MEMENUHI FUNGSI REKABENTUK. Apa pendapat anda?
answered May 14, 2015 in Stakeholders Management
2 answers 244 views
1 answer 394 views
Apakah perbezaan di antara patent dan latent defects? Apakah garispanduan/klausa di dalam kontrak yang ada bagi menentukan sesuatu kecacatan yang berlaku di dalam tempoh pembinaan/sebelum bangunan diserah boleh di bawa ke tempoh DLP dan tidak menjejaskan ... berlaku ataupun cukup dengan sekadar ulasan berekod. Penjelasan dari CKUB atau pegawai kontrak dan ukur bahan amatlah dialu-alukan.
asked May 6, 2015 in Building
7 answers 405 views
Di dalam perlaksanaan BIM di JKR, adakah wajar untuk pihak HODT menyerahkan softcopy reka bentuk kepada pihak kontraktor untuk memudahkan lukisan "as-built" dibuat oleh pihak kontraktor?
answered May 5, 2015 in BIM
9 answers 376 views
Apakah kaedah terbaik bagi mengkoordinasikan lukisan elektrikal, mekanikal, civil dan arkitek bagi perlaksanaan projek IBS?
answered May 5, 2015 in Electrical
...