search
Log In

Questions by hairumizam harun

39 votes
9 answers 253 views
Bagaimanakah nota-nota kursus dalaman JKR diuruskan? Saya ingin mencadangkan semua nota-nota kursus dimuatnaik ke mana-mana web (JKR atau cawangan) yang boleh dimuatturun oleh semua kakitangan JKR tanpa mengira disiplin. Ini juga akan memaksimakan manfaat dari nota ... kepada mereka yang tidak dapat hadir ke kursus yang dipohon ataupun yang tidak layak menyertai kursus kerana kuota telah penuh.
asked Jun 12, 2015 in Moveable Asset (Alih)
19 votes
1 answer 96 views
Apakah tujuan interview HLP peringkat jabatan diadakan? Adakah untuk membantu dan mempersiap calon untuk ditemuduga oleh JPA ataupun lebih kepada penyingkiran calon yang dirasakan tidak layak? Adakah mungkin jika semua calon yang memohon untuk HLP dibantu supaya lebih bersedia ... study di kalangan kakitangan JKR. Dengan ini diharap kuota untuk lulus HLP oleh JPA dibuka lebih luas dari biasa.
asked May 24, 2015 in Human Resource Management
17 votes
1 answer 116 views
Adakah Perakuan di Borang G7 dan G10 oleh disiplin Elektrik dan Mekanikal tidak termasuk skop kerja T&C telah lulus 100% di tapak? Jika termasuk adakah ini bermakna CCC hanya boleh diisu setelah selesai dan lulus kerja berkaitan T&C? Jika ... Diperakui orang yang mengemukakan dan bahawa kami menerima tanggungjawab sepenuhnya ke atas pembinaan dan penyiapan kerja-kerja pengudaraan mekanikal itu.
asked May 17, 2015 in Quality Management
16 votes
1 answer 394 views
Apakah perbezaan di antara patent dan latent defects? Apakah garispanduan/klausa di dalam kontrak yang ada bagi menentukan sesuatu kecacatan yang berlaku di dalam tempoh pembinaan/sebelum bangunan diserah boleh di bawa ke tempoh DLP dan tidak menjejaskan ... berlaku ataupun cukup dengan sekadar ulasan berekod. Penjelasan dari CKUB atau pegawai kontrak dan ukur bahan amatlah dialu-alukan.
asked May 6, 2015 in Building
...