search
Log In

Recent activity by hishamb

1 answer 53 views
Bagi projek reka & bina, bolehkah Performance Bond ditukar kepada Design Guarantee Bond. Berapakah nilai amaun untuk design guarantee bond?
answered Sep 7, 2020 in Cost Management
2 answers 109 views
Projek telah ditamatkan dan akan ditender semula. Bolehkah skop asal kerja dikecilkan daripada baki kerja yang sedia ada?
answer edited Sep 7, 2020 in Contract Management
1 answer 74 views
Notis Hasrat Menuntut tidak dikemukakan oleh Kontraktor, adakah pembuktian tarikh kejadian yang dinyatakan dalam minit mesyuarat boleh digunakan?
answer edited Apr 3, 2020 in Contract Management
1 answer 78 views
Apakah tindakan mengikut prosedur kontrak yang perlu dibuat oleh PP/WPP jika kontraktor lewat/tidak melanjutkan tempoh insurans kerja walaupun telah diarahkan berbuat demikian? Apakah komplikasi yang akan berlaku jika kontraktor masih gagal berbuat demikian sehingga projek siap dan memasuki tempoh DLP?
commented Apr 3, 2020 in Technical & Contract Admin
1 answer 80 views
Merujuk kepada surat arahan KPKR Bil.13/2017 bertarikh 16 Mei 2017, skop perlaksanaan SPB JKR adalah tertakluk kepada projek yang kos kontrak melebihi RM500,000.00 bagi aktiviti bisnes perkhidmatan kejuruteraan, pengurusan projek dan pengurusan penyenggaraan (aset milikan ... SPB walaupun jumlah kos WPS tersebut kurang daripada RM500,000.00 ? (Kontrak utama/induk bernilai melebihi RM500,000.00)
answered Apr 3, 2020 in Contract Administration
2 answers 134 views
Perlukah kita mengisi borang Arahan Perubahan Kerja (APK) bagi aktiviti yang tidak dapat lagi dilaksanakan atau kuantiti sebenar kurang daripada kuantiti asal BQ? Atau hanya membuat pelarasan harga kontrak terhadap aktiviti yang dipotong?
answer edited Apr 3, 2020 in Contract Administration
2 answers 135 views
Adakah dibenarkan pihak Kontraktor memohon pengurangan bayaran LAD yang dikenakan pada mereka dengan mengemukakan EOT yang dianggap layak untuk dimohon? EOT tersebut dimohon selepas CPC dikeluarkan. Adakah Arahan, Pekeliling mahupun Pentadbiran Kontrak menyatakan boleh dilaksanakan ... tidak boleh, adakah pendekatan bawa ke 'court of justice' melangkau semua syarat-syarat tidak boleh tersebut?
answered Apr 1, 2020 in Contract Management
2 answers 155 views
Dalam CoC (Design and Build 2010) jelas mengatakan bon jaminan rekabentuk meliputi 5% dari 'works'. Adakah 'works' merangkumi kos kontrak asal atau kos semasa projek (sewaktu CPC hendak dikeluarkan)?
asked Feb 6, 2017 in Contract Administration
2 answers 88 views
Kenapa Jabatan Audit menganggap Garis Panduan Pentadbiran Kontrak sebagai SOP JKR sedangkan ianya adalah salah satu garis panduan kerja sahaja?
answer selected Jun 13, 2016 in Contract Administration
2 answers 145 views
Implikasi yang berlaku adalah peningkatan kos disebabkan oleh : i. Kos pengiklanan dilakukan semula - double-charged ii. Kos percetakan dokumen tender iii. Kos pergerakan pegawai sewaktu lawatan tender iv. Tempoh masa pengeluaran SST akan dianjakkan ke hadapan. v. Pelaksanaan projek akan dikategorikan lewat.
answered Feb 28, 2016 in Contract Administration
5 answers 159 views
Most of the time we are all out to punish defaulters in contract administration , most of the time is delay and LAD implementation. I would like to suggest that we are consistent in our implementation of punishment AND also include an incentive whereby if the ... something - maybe a certain percentage of the contract price . Even with a small incentive - maybe contractors may push to excell.
commented Feb 4, 2016 in Contract Administration
2 answers 228 views
Jika dilihat trend pembangunan negara sekarang, kerajaan telah banyak melancarkan projek-projek berskala besar melalui PFI/PPP. Mengapa tidak dilaksanakan secara konvensional melalui Development Expenditure? dan Apakah perbezaan kedua-duanya?
answered Feb 4, 2016 in Risk Management
1 answer 130 views
Sekiranya SOFA telah diluluskan dan SFA telah disediakan dalam skala tetapi terdapat kegagalan kontraktor membaiki kecacatan yang berulang maka SO mengambil penyelesaian dgn mengeluarkan Notis selama 7 hari, sekiranya gagal pihak jkr akan melantik pihak ketiga untuk membaikinya ... dengan memotong dari baki bayaran kontraktor. Soalan: apakah SOFA di buat semula atau buat pindaan pada SFA sahaja.
answered Feb 4, 2016 in Contract Administration
1 answer 45 views
Akta CIPAA 2012- Adakah ia salah satu perundangan menggunakan Conciliation Dispute Resolution?
answered Feb 4, 2016 in Technical & Contract Admin
...