search
Log In

Answers by hishamb

4 votes
53 views
Bagi projek reka & bina, bolehkah Performance Bond ditukar kepada Design Guarantee Bond. Berapakah nilai amaun untuk design guarantee bond?
answered Sep 7, 2020 in Cost Management
3 votes
80 views
Merujuk kepada surat arahan KPKR Bil.13/2017 bertarikh 16 Mei 2017, skop perlaksanaan SPB JKR adalah tertakluk kepada projek yang kos kontrak melebihi RM500,000.00 bagi aktiviti bisnes perkhidmatan kejuruteraan, pengurusan projek dan pengurusan penyenggaraan (aset milikan ... SPB walaupun jumlah kos WPS tersebut kurang daripada RM500,000.00 ? (Kontrak utama/induk bernilai melebihi RM500,000.00)
answered Apr 3, 2020 in Contract Administration
1 vote
134 views
Perlukah kita mengisi borang Arahan Perubahan Kerja (APK) bagi aktiviti yang tidak dapat lagi dilaksanakan atau kuantiti sebenar kurang daripada kuantiti asal BQ? Atau hanya membuat pelarasan harga kontrak terhadap aktiviti yang dipotong?
answered Apr 3, 2020 in Contract Administration
3 votes
74 views
Notis Hasrat Menuntut tidak dikemukakan oleh Kontraktor, adakah pembuktian tarikh kejadian yang dinyatakan dalam minit mesyuarat boleh digunakan?
answered Apr 1, 2020 in Contract Management
6 votes
135 views
Adakah dibenarkan pihak Kontraktor memohon pengurangan bayaran LAD yang dikenakan pada mereka dengan mengemukakan EOT yang dianggap layak untuk dimohon? EOT tersebut dimohon selepas CPC dikeluarkan. Adakah Arahan, Pekeliling mahupun Pentadbiran Kontrak menyatakan boleh dilaksanakan ... tidak boleh, adakah pendekatan bawa ke 'court of justice' melangkau semua syarat-syarat tidak boleh tersebut?
answered Apr 1, 2020 in Contract Management
1 vote
109 views
Projek telah ditamatkan dan akan ditender semula. Bolehkah skop asal kerja dikecilkan daripada baki kerja yang sedia ada?
answered Apr 1, 2020 in Contract Management
11 votes
145 views
Implikasi yang berlaku adalah peningkatan kos disebabkan oleh : i. Kos pengiklanan dilakukan semula - double-charged ii. Kos percetakan dokumen tender iii. Kos pergerakan pegawai sewaktu lawatan tender iv. Tempoh masa pengeluaran SST akan dianjakkan ke hadapan. v. Pelaksanaan projek akan dikategorikan lewat.
answered Feb 28, 2016 in Contract Administration
1 vote
228 views
Jika dilihat trend pembangunan negara sekarang, kerajaan telah banyak melancarkan projek-projek berskala besar melalui PFI/PPP. Mengapa tidak dilaksanakan secara konvensional melalui Development Expenditure? dan Apakah perbezaan kedua-duanya?
answered Feb 4, 2016 in Risk Management
2 votes
130 views
Sekiranya SOFA telah diluluskan dan SFA telah disediakan dalam skala tetapi terdapat kegagalan kontraktor membaiki kecacatan yang berulang maka SO mengambil penyelesaian dgn mengeluarkan Notis selama 7 hari, sekiranya gagal pihak jkr akan melantik pihak ketiga untuk membaikinya ... dengan memotong dari baki bayaran kontraktor. Soalan: apakah SOFA di buat semula atau buat pindaan pada SFA sahaja.
answered Feb 4, 2016 in Contract Administration
1 vote
45 views
Akta CIPAA 2012- Adakah ia salah satu perundangan menggunakan Conciliation Dispute Resolution?
answered Feb 4, 2016 in Technical & Contract Admin
...