search
Log In

Recent activity by khairi

1 answer 101 views
BIM merupakan salah satu aplikasi yang membantu dalam proses perancangan,rekabentuk,perolehan dan pembinaan,adakah terdapat di Malaysia,mana-mana projek-projek bangunan yang berjaya menggunapakai BIM bermula peringkat rekabentuk dan telah mengurangkan tempoh pembinaan jika dibanding dengan kaedah konvensional?
comment edited Dec 16, 2017 in BIM
1 answer 31 views
Saya ingin mendapatkan maklumat mengenai Database dari segi, Jenis-jenis Application, Platform dll yang sesuai kepada pengguna. Misalnya MS Access, MySQL dan lain-lain, apakah kelebihannya dan masalah pengunaannya, Adakah ianya Mudah dipelajari dan digunakan. Apakah platform yang digunakan di JKR. Terima kasih.
asked Dec 25, 2015 in Fixed Asset (Tak Alih)
4 answers 136 views
Bolehkah BIM digunakan dalam rekabentuk jalan?
answered Nov 15, 2015 in BIM
9 answers 376 views
Apakah kaedah terbaik bagi mengkoordinasikan lukisan elektrikal, mekanikal, civil dan arkitek bagi perlaksanaan projek IBS?
commented Jul 16, 2015 in Electrical
2 answers 148 views
Apakah kaedah perlaksanaannya melalui web atau standalone, dibangunkan dengan menggunakan "programing language" apa?
asked Feb 8, 2014 in Assets & Facilities Management
...