search
Log In

Answers by khairi

5 votes
101 views
BIM merupakan salah satu aplikasi yang membantu dalam proses perancangan,rekabentuk,perolehan dan pembinaan,adakah terdapat di Malaysia,mana-mana projek-projek bangunan yang berjaya menggunapakai BIM bermula peringkat rekabentuk dan telah mengurangkan tempoh pembinaan jika dibanding dengan kaedah konvensional?
answered Dec 16, 2017 in BIM
5 votes
136 views
Bolehkah BIM digunakan dalam rekabentuk jalan?
answered Nov 15, 2015 in BIM
4 votes
376 views
Apakah kaedah terbaik bagi mengkoordinasikan lukisan elektrikal, mekanikal, civil dan arkitek bagi perlaksanaan projek IBS?
answered Jul 15, 2015 in Electrical
...