search
Log In

Questions by khairi

16 votes
1 answer 31 views
Saya ingin mendapatkan maklumat mengenai Database dari segi, Jenis-jenis Application, Platform dll yang sesuai kepada pengguna. Misalnya MS Access, MySQL dan lain-lain, apakah kelebihannya dan masalah pengunaannya, Adakah ianya Mudah dipelajari dan digunakan. Apakah platform yang digunakan di JKR. Terima kasih.
asked Dec 25, 2015 in Fixed Asset (Tak Alih)
10 votes
2 answers 148 views
Apakah kaedah perlaksanaannya melalui web atau standalone, dibangunkan dengan menggunakan "programing language" apa?
asked Feb 8, 2014 in Assets & Facilities Management
...