search
Log In

Questions by khairilhizar

13 votes
1 answer 19 views
Unit Enterprise Content & Knowledge Management (ECKM) sedang menjalankan kaji selidik berkenaan portal JPedia untuk mengumpul maklumbalas daripada warga JKR mengenai kepenggunaan JPedia sebagai satu platform untuk berkongsi pengetahuan di samping untuk ... Enterprise Content & Knowledge Management Bahagian Pengurusan Projek Kompleks Cawangan Perancangan Aset Bersepadu Ibu Pejabat JKR Malaysia
asked Jan 17, 2017 in Helpdesk
38 votes
1 answer 43 views
Bagi produk KIK JKR yang pernah memenangi pertandingan di peringkat negeri/kebangsaan, persoalannya sejauh manakah produk diaplikasikan di JKR?
asked Nov 2, 2016 in Human Resource Management
30 votes
4 answers 152 views
19 votes
3 answers 88 views
Sebagaimana ramai yang sedia maklum, dalam tempoh setahun hingga 5 tahun akan mendatang, ramai di kalangan warga JKR yang telah lama berkhidmat dengan Jabatan, yang mempunyai pengalaman yang luas di dalam pengurusan projek dan aset, akan ... ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh mereka dapat didokumenkan/disimpan/dikongsi bagi memastikan generasi seterusnya mendapat manafaat?
asked May 17, 2016 in Human Resource Management
19 votes
3 answers 98 views
Bolehkan pegawai yang menandatangani Anggaran Jabatan turut menganggotai Jawatankuasa Penilaian Tender bagi projek tersebut?
asked Sep 29, 2015 in Contract Administration
27 votes
5 answers 115 views
19 votes
3 answers 161 views
Bolehkah pegawai P&P (J41/J44/J48) diarahkan untuk menandatangani Borang Perakuan Bayaran Interim (JKR 66) bagi mewakili Ketua Unit tempat bertugas ataupun SO projek yang berkenaan?
asked May 7, 2015 in Contract Administration
...