search
Log In

Recent activity by khudri

2 answers 18 views
Adakah terdapat penetapan bahawa lukisan PAP yang didaftarkan perlu melalui proses semakan semula rekabentuk selepas beberapa tempoh pendaftaran? Pejabat rekabentuk sejak kebelakangan ini menerima lukisan pembinaan yang tidak dikemaskini mengikut teknologi terkini yang ... teknologi yang digunapakai oleh PBT. Perkara ini boleh menyebabkan perubahan rekabentuk dan pertambahan kos projek. STK.
answer edited Sep 8 in Scope Management
1 answer 40 views
Bagaimanakah cara pengiraan saiz NE cable, Protective Conductor dan Earthing Conductor untuk generator set?
answer edited Sep 8 in LV (Low Voltage)
1 answer 38 views
Bagaimana nak saizkan genset yang ada beban mekanikal motor-pam 220kW guna starter Autotransformer dan adakah ukuran tangki fuel diesel dalam Panduan Teknik Elektrik mencukupi utk genset running 8 jam?
comment reshown Sep 8 in LV (Low Voltage)
1 answer 34 views
Merujuk pekeliling SPP Bil 7/2002, perolehan barangan import perlu mendapat kelulusan pihak MITI (atau KSU kementerian setelah diturun kuasa) terlebih dahulu sebelum proses perolehan dilaksanakan. 1. Adakah panduan khas atau surat arahan KPKR untuk jabatan ini yang ... ibu pejabat), JKR Negeri (perolehan dilaksanakan oleh cawangan negeri), atau WPP untuk melaksanakan permohonan ini? Terima kasih.
answered Sep 8 in Procurement Management
1 answer 16 views
Assalamualaikum, Saya ingin bertanya sekiranya Kumpulan Pelaksana ingin menyambung pelajaran di peringkat Sarjana. Adakah tersedia tawaran-tawaran yang bersesuaian seperti cuti belajar bergaji separuh atau sebagainya? Terima kasih terlebih dahulu atas pencerahan dan penjelasan
answered Sep 8 in Human Resource Management
2 answers 27 views
Apakah perbezaan penggunaan PN10 HDPE pipe dan G.I pipe?
answer edited Sep 8 in Electrical
1 answer 59 views
Kenapakah "access" kepada maklumat SKALA "disekat?" kepada pengguna kakitangan JKR yang ditempatkan di KADER?
answered Sep 2 in Miscellaneous
1 answer 61 views
Untuk menilai tender yang menggunakan program yang telah disediakan oleh ICT BPDI, Cawangan Kontrak Dan Ukur Bahan Versi, penilaian sebut harga ini adalah di bawah kategori Pakej Penilaian Tender Kerja Bangunan Bernilai Kurang Daripada RM20 juta.
answered Sep 2 in Contract Management
1 answer 33 views
Salam semua JCorprian.. Katakan, Kerja-kerja sebutharga G1 untuk kerja-kerja pembaikan kecil loji kumbahan. Pengkhususan CIDB ialah CE19. Syarat PK 2.1, harus dipelawa sekurang-kurangnya 5 kontraktor atau lebih. Masalah: Bagaimana jika jumlah kontraktor G1 ... atau CE19? Ini bertujuan adalah untuk meramaikan kontraktor yang layak seterusnya matlamat PK2.1 tercapai. Mohon pandangan semua. Sekian.
answered Sep 2 in Contract Administration
1 answer 21 views
Salam, Rekabentuk pemilihan RCCB untuk DB 3 fasa terdapat 2 kaedah. Contoh : untuk DB 3 fasa (SSO) A. Menggunakan 1nos RCCB 30mA (TPN) - hanya menggunakan 1 nos RCCB sebagai main B. Menggunakan 3nos RCCB 30mA (DP) - menggunakan 3 nos RCCB dan diasingkan kepada ... RYB setiap fasa Mana yang lebih baik, waktu bila kita menentukan kaedah A atau B, dan apa practice CKE yang digunakan ? Terima kasih.
answer edited Aug 11 in LV (Low Voltage)
2 answers 12 views
Adakah JKR dalam perancangan untuk sediakan Pusat Data yang sesuai untuk IR4.0 memandangkan kemampuan ICT dan server sedia?
answered Aug 10 in ICT
6 answers 253 views
Apa yang perlu dilakukan jika terdapat percanggahan di antara spesifikasi, lukisan dan senarai kuantiti?
commented Aug 10 in Contract Management
2 answers 59 views
Apakah kelebihan dan kekurangan Kabel Fibre Multimode berbanding Single-mode dan kesesuaian bagi pemilihan kabel tersebut?
answer edited Aug 10 in ICT
1 answer 17 views
Apakah yang dimaksudkan dengan “The bend radii shall not be less than 200mm.” di dalam L-S9 perkara 4.1 Down Conductor System, dari mana ianya dirujuk dan adakah terdapat kajian berkaitan perkara tersebut?
answered Jul 8 in Lightning Protection
1 answer 59 views
Apakah spesifikasi minimum untuk CCTV yang biasa digunapakai dalam projek JKR? Kepada pihak manakah yang perlu dirujuk untuk mendapatkan spesifikasi ini?
answered Jan 29 in ELV (Extra Low Voltage)
1 answer 23 views
Bagaimana mengatasi isu penalti oleh pihak TNB selepas bangunan mula digunakan ketika peringkat rekabentuk lagi?
answered Jan 29 in Electrical
1 answer 25 views
Apakah keperluan ICT dan cadangan yang perlu diambil sekiranya kita ingin melangkah ke alaf pembelajaran secara maya atau mengubah norma bekerja daripada biasa kepada "accessible" dari mana-mana?
answered May 30, 2020 in Miscellaneous
2 answers 42 views
Apakah projek kerajaan yang bernilai ratusan juta perlu dilantik kumpulan perunding yang terdiri daripada kepelbagaian bidang perkhidmatan perunding termasuk (M&E) dan (QS) atau memadai melantik hanya satu bidang perkhidmatan sahaja iaitu (C&S)?
answered May 13, 2020 in Stakeholders Management
1 answer 27 views
Adakah benar senario tersebut berlaku? Terdapat gesaan dari pihak pelanggan untuk mengeluarkan SST bagi mencapai garis batuan dan KPI jabatan tersebut.
answered May 4, 2020 in Miscellaneous
1 answer 44 views
Assalamualaikum. Dokumen BIM Requirement for Design and Build project menyatakan pengemukaan BIM Model perlu mengikut versi perisian yang 'compactible' dengan current version of BIM application di JKR. Apakah yang perlu dilakukan oleh pihak kontraktor sekiranya ... daripada versi terkini JKR. Bolehkah pihak kontraktor mengemukakan model tender dalam versi lebih rendah daripada versi terkini JKR.
answered Apr 30, 2020 in BIM
2 answers 144 views
Adakah dibenarkan untuk HODT merekabentuk secara in-house dan kemudian penyeliaan dilaksanakan oleh pihak Perunding? Bagaimanakah status liabiliti banggunan tersebut sebab kebiasaannya, HODT yang akan merekabentuk secara in-house dan pegawai JKR yang akan menyelia.
answer edited Apr 23, 2020 in Structure
2 answers 36 views
Pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) telah mempelawa pegawai dari kumpulan Pengurusan & Profesional, Jabatan ini untuk mengikuti pengajian di peringkat Sarjana (Kerja Kursus) secara separuh masa di bawah tajaan Hadiah Latihan Persekutuan Separa Biasiswa (HLPSB) In- ... bilangan sarjana yang mencukupi dalam kedua dua bidang. Dengan itu apakah bidang keperluan HLPSB buat masa ini yang mendesak?
answered Apr 23, 2020 in Human Resource Management
0 answers 28 views
Bagi semakan tindakan tatatertib Perunding di dalam pendaftaran dengan kementerian kewangan, kita boleh semak tindakan tatatertib semasa setiap perunding melalui ePerunding. Bagaimanakah pula untuk menyemak senarai tindakan tatatertib yang dikenakan kepada perunding oleh Lembaga Profesional? Mohon untuk mendapatkan link di laman web Lembaga Jurutera dan Lembaga Profesional yang lain.
asked Apr 23, 2020 in Miscellaneous
2 answers 62 views
Sebagaimana dunia sedia maklum, berikutan pandemik Covid-19, Kerajaan telah mewartakan PKP bermula pada 18 Mac 2020 yang lalu. Oleh itu, bilakah masa yang sesuai untuk menetapkan tarikh milik tapak sesuatu projek? Adakah pengeluaran SST ini dibuat ... mesyuarat pra pembinaan perlu dilaksanakan dengan kehadiran HOPT, semua dispilin HODT, Pegawai Penguasa dan juga kontraktor berjaya. #stayathome
answer edited Apr 23, 2020 in Contract Management
1 answer 43 views
Apakah perbezaan antara Astronomical Digital Time Switch VS Analog timer switch? Apakah kelebihan dan kekurangan timer berkenaan?
answer selected Apr 22, 2020 in LV (Low Voltage)
1 answer 45 views
Apakah yang perlu dilakukan oleh pej HODT (pic perolehan) sekiranya Kontraktor Utama tidak bersetuju untuk menandatangani Surat Setuju Terima (JKR 203N4) bagi pelantikan Sub Kontraktor yang dinamakan. Apakah langkah terbaik atau prosedur yang perlu ... sebelum mengeluarkan surat makluman penerimaan tender kepada NSC bagi mengelakan masalah kontraktor utama tidak mahu menandatangani SST NSC.
comment edited Apr 21, 2020 in Contract Management
4 answers 113 views
Semasa tempoh pelaksanaan PKP ini, banyak penggunaan aplikasi Video Conference samada yang percuma atau yang berbayar seperti Skype for businees, Cisco Webex, microsoft teams, Google hangout, Zoom, Whatsapps, Facebook dan lain-lain. Pada pandangan tuan/puan, Aplikasi manakah yang terbaik digunakan dan apakah kelebihan aplikasi berkenaan berbanding aplikasi lain.
edited Apr 21, 2020 in Miscellaneous
2 answers 59 views
Bilakah JKR bersedia untuk melaksanakan perolehan tender kerja-kerja bangunan (Dokumen Tender) secara elektronik?
answered Apr 21, 2020 in Procurement Management
2 answers 50 views
Rated current RCCB untuk litar akhir ialah 25A, 40A dan 63A. Merujuk kepada Panduan Teknik CKE Edisi 4, page C5/4 of 14, RCCB telah distandardkan kepada 63A dengan sensitivity 100mA untuk DB lampu. Bolehkah RCCB 40A digunakan jika Incoming Breaker bagi DB lampu tersebut ialah 30A atau 40A? Atau masihkah perlu menggunakan RCCB 63A untuk incoming 30A atau 40A?
answered Apr 21, 2020 in LV (Low Voltage)
1 answer 61 views
Berapa Saiz kabel Maximum yang boleh disambung ke Meter Panel untuk Rumah (1 Fasa @ 3 Fasa).
commented Apr 4, 2020 in Electrical – HT/LV
1 answer 48 views
Assalamualaikum w.b.t. mohon bantuan sesiapa yang ada spec kerja elektrik sila uploadkan ke dalam J-Pedia sebab spec yang ada dalam J-Pedia tidak update dengan senarai spec JKR elektrik. berikut adalah spec yang saya perlukan. General ... standard Structured cabling for ICT system Specification for satelitte master antenna television (SMATV) system Specification for underfloor ducting system
answered Nov 23, 2019 in Technical & Contract Admin
2 answers 73 views
Kenapa pegawai pelaksana juga tidak dibuat 'Job Rotation' di antara unit-unit di Caw. Arkitek (seperti pegawai P&P)?
answered Nov 23, 2019 in Human Resource Management
2 answers 181 views
Apakah perbezaan Hot Dipped Galvanised Steel dan Electrogalvanised Steel? Apa kekurangan dan kelebihan serta penggunaan besi tersebut?
answer selected Nov 23, 2019 in Electrical
2 answers 99 views
Sejak akhir-akhir ini, projek-projek baru telah mula disalurkan kepada JKR sebagai agensi pelaksana berdasarkan AP182. Berdasarkan lambakan projek yang terutama yg dilaksanakan secara Konvensional Dalaman yang melibatkan kos yang besar akan menambahkan bebanan wakil pegawai ... Sekiranya tidak boleh, apa punca, kuasa yang tidak membenarkan skop ini dimasukkan di dalam skop kerja? Terima kasih
edited Nov 22, 2019 in Contract Management
1 answer 47 views
Bila ada iklan kenaikan pangkat untuk JA29 ke JA36?
answered Nov 22, 2019 in Human Resource Management
7 answers 281 views
Bolehkah perunding dilantik sebagai Wakil Pegawai Penguasa?
answered Nov 22, 2019 in Contract Management
1 answer 94 views
Berdasarkan P.K2.1, tarikh tutup tender sekurang-kurangnya 21 hari dari iklan atau tarikh jual dokumen. Adakah dibenarkan untuk melanjutkan tarikh tutup tender sekiranya terdapat addendum yang dibuat? Jika boleh, adakah perlu mendapatkan kelulusan dari Lembaga Perolehan sepertimana melanjutkan tempoh SAH Tender?
commented Sep 18, 2019 in Contract Management
...