search
Log In

Questions by khudri

5 votes
0 answers 28 views
Bagi semakan tindakan tatatertib Perunding di dalam pendaftaran dengan kementerian kewangan, kita boleh semak tindakan tatatertib semasa setiap perunding melalui ePerunding. Bagaimanakah pula untuk menyemak senarai tindakan tatatertib yang dikenakan kepada perunding oleh Lembaga Profesional? Mohon untuk mendapatkan link di laman web Lembaga Jurutera dan Lembaga Profesional yang lain.
asked Apr 23, 2020 in Miscellaneous
10 votes
4 answers 113 views
Semasa tempoh pelaksanaan PKP ini, banyak penggunaan aplikasi Video Conference samada yang percuma atau yang berbayar seperti Skype for businees, Cisco Webex, microsoft teams, Google hangout, Zoom, Whatsapps, Facebook dan lain-lain. Pada pandangan tuan/puan, Aplikasi manakah yang terbaik digunakan dan apakah kelebihan aplikasi berkenaan berbanding aplikasi lain.
asked Apr 21, 2020 in Miscellaneous
6 votes
1 answer 45 views
Apakah yang perlu dilakukan oleh pej HODT (pic perolehan) sekiranya Kontraktor Utama tidak bersetuju untuk menandatangani Surat Setuju Terima (JKR 203N4) bagi pelantikan Sub Kontraktor yang dinamakan. Apakah langkah terbaik atau prosedur yang perlu ... sebelum mengeluarkan surat makluman penerimaan tender kepada NSC bagi mengelakan masalah kontraktor utama tidak mahu menandatangani SST NSC.
asked Apr 21, 2020 in Contract Management
6 votes
1 answer 43 views
Apakah perbezaan antara Astronomical Digital Time Switch VS Analog timer switch? Apakah kelebihan dan kekurangan timer berkenaan?
asked Apr 21, 2020 in LV (Low Voltage)
7 votes
2 answers 99 views
Sejak akhir-akhir ini, projek-projek baru telah mula disalurkan kepada JKR sebagai agensi pelaksana berdasarkan AP182. Berdasarkan lambakan projek yang terutama yg dilaksanakan secara Konvensional Dalaman yang melibatkan kos yang besar akan menambahkan bebanan wakil pegawai ... Sekiranya tidak boleh, apa punca, kuasa yang tidak membenarkan skop ini dimasukkan di dalam skop kerja? Terima kasih
asked Nov 22, 2019 in Contract Management
5 votes
1 answer 94 views
Berdasarkan P.K2.1, tarikh tutup tender sekurang-kurangnya 21 hari dari iklan atau tarikh jual dokumen. Adakah dibenarkan untuk melanjutkan tarikh tutup tender sekiranya terdapat addendum yang dibuat? Jika boleh, adakah perlu mendapatkan kelulusan dari Lembaga Perolehan sepertimana melanjutkan tempoh SAH Tender?
asked Sep 12, 2019 in Contract Management
5 votes
1 answer 138 views
Dalam Fasa Perancangan, Satu Projek Kuarters (Perumahan) telah dikenalpasti untuk dilaksanakan secara Konvensional Perunding. Dalam Pengiraan Anggaran Awalan (PDA) bagi kos projek berkenaan, Pihak HODT perlu mengemukakan bersama anggaran bagi Kos Perunding. ... dibuat. Sekiranya boleh buat pengiraan untuk pengurangan repetitive unit, boleh saya dapatkan rujukan pengiraan.. Terima kasih
asked Sep 6, 2019 in Contract Administration
5 votes
1 answer 51 views
Dalam Fasa Perancangan untuk Projek Design & Build (D&B), Pihak HODT perlu mengemukakan anggaran Kos bagi kos penyelenggaraan. Adakah keperluan kos Penyelenggaraan diperlukan untuk projek D&B kerana selepas penyerahan projek, pihak kontraktor termaktub ... pembaikan. Sekiranya kos penyelenggaran ini perlu dimasukan, element apa yang perlu diambilkira untuk dimasukan didalam skop penyelenggaraan.
asked Sep 2, 2019 in Cost Management
11 votes
1 answer 40 views
Merujuk kepada P. K4. 2 Bayaran kerja boleh dilakukan melalui bayaran secara inden sehingga Rm500k sahaja. Jika bayaran caj sambungan pengguna atau contribution fee untuk TM, TNB, Span dan lain--lain melebihi Rm500k, apakah cara dan prosedur untuk bayaran yang boleh dilakukan?
asked Nov 2, 2018 in Contract Administration
9 votes
2 answers 56 views
Adakah pemasangan IBS mesra dengan pemasangan Nsc elektrik terutamanya di tapak bina? Melalui beberapa projek, didapati terdapat penemuan dimana pemasangan IBS tidak mengambil kira pemasangan conduit elektrik di tapak. Contohnya, pemasangan conduit yang dibuat di kilang precast ... tape tidak selari.. Apakah cadangan dan cara untuk mengatasi masalah ini timbul untuk projek-projek akan datang..
asked Oct 4, 2018 in Structure
15 votes
4 answers 140 views
Apakah yang dimaksudkan dengan 'Industrial Revolution 4.0'? Apakah cadangan dan bagaimana untuk menerapkan elemen Revolusi Industri 4.0 oleh jurutera atau pegawai JKR secara khasnya.
asked Oct 1, 2018 in Stakeholders Management
13 votes
1 answer 38 views
Bagaimanakan cara untuk mendapatkan senarai kontraktor berdaftar dengan CiDB yang mempuanyai sesuatu pengkhususan untuk sesebuah negeri.. contoh : senarai kontraktor yang mempunyai pengkhususan E07 untuk Negeri Pahang.
asked Mar 7, 2018 in Contract Administration
15 votes
1 answer 64 views
MCCB digunakan bagi melindungi kabel (Iz >In). Dalam proses rekabentuk, HODT Mekanikal akan memberikan maklumat berkaitan beban elektrik untuk keperluan motor berserta penggunaan starter seperti DOL, Star Delta, Autotrans, ataupon Softstarter. Adakah perlu mengambilkira faktor starter bagi pemilihan MCCB yang lebih besar untuk starting current?
asked Feb 27, 2018 in LV (Low Voltage)
13 votes
1 answer 68 views
Apakah yang boleh dilakukan oleh pengguna atau pemilik sekiranya Borang F telah dikeluarkan oleh Arkitek walaupon projek berkenaan belum siap.
asked Feb 14, 2018 in Contract Administration
12 votes
1 answer 62 views
Berapa Saiz kabel Maximum yang boleh disambung ke Meter Panel untuk Rumah (1 Fasa @ 3 Fasa).
asked Feb 6, 2018 in Electrical – HT/LV
13 votes
5 answers 59 views
Antara Peraturan dan Arahan, Yang manakan perlu diutamakan?
asked May 25, 2017 in Stakeholder Management (PM)
18 votes
2 answers 92 views
Assalamualaikum Dan Salam Sejahtera, JKR menwar-warkan lukisan PAP yang akan digunakan untuk projek kelak. Tapi setahu saya hanya beberapa orang sahaja yang boleh akses kepada sistem PAP. Adakah pegawai dari Unit rekabentuk juga tidak boleh mengakses lukisan PAP sedia ... ... Untuk pasukan dalam peringkat HODT pon telah ada had untuk akses, bagaimana kolaborasi antara JKR boleh menjadi lancar..
asked Feb 2, 2017 in Stakeholders Management
16 votes
3 answers 77 views
Asalamualaikum dan Salam Sejahtera... Komunikasi harian merupakan salah satu aktiviti kerja setiap pegawai... Bagaimanakah ingin mendapatkan maklumat mengenai direktori pegawai bertugas.. Di laman web JKR tiada maklumat mengenai no telefon pegawai.. jadi susah untuk ... dalam sistem mykj boleh dilihat oleh semua pegawai JKR untuk memudahkan pencarian untuk urusan kerja sekian terima kasih khudri
asked Jan 18, 2017 in Human Resource Management
21 votes
2 answers 135 views
Gerbang Nilai merupakan salah satu tools pengurusan projek yang dibangunkan oleh PROKOM... Adakah Gerbang Nilai perlu diadaptasikan ke atas semua Projek JKR atau ada kos tertentu untuk menetukan Gerbang Nilai digunapakai..
asked Nov 25, 2016 in Integration Management
14 votes
1 answer 107 views
Apakah perbezaan paling ketara antara RCCB Type A dan RCCB type AC selain dari perbezaan kos.. Dimanakah peralatan RCCB type A boleh digunapakai dengan mengambil kira kos dan operasi yang optimum.
asked Nov 22, 2016 in LV (Low Voltage)
...